HONDERDEN RIFFIJNSE NEDERLANDERS DEMONSTREREN OP 9 NOVEMBER IN DEN HAAG BIJ DE MAROKKAANSE AMBASSADE

PERSBERICHT 9 november 2019

HONDERDEN RIFFIJNSE NEDERLANDERS DEMONSTREREN OP 9 NOVEMBER IN DEN HAAG BIJ DE MAROKKAANSE AMBASSADE.

AANLEIDING: MAROKKO MARTELT POLITIEKE GEVANGENEN UIT HET RIFGEBIED: RIFFIJNSE MENSENRECHTENORGANISATIES EN AMNESTY INTERNATIONAL TREKKEN AAN DE ALARMBEL

Zaterdag 9 november 2019, tussen 15.00u en 17.00u wordt er in Den Haag gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade door mensenrechtenactivisten. De komende weken staan demonstraties, sit-ins en stille tochten gepland.

Riffijnse mensenrechtenorganisaties maken zich ernstige zorgen over de martelingen in Marokkaanse gevangenissen en vergeldingsacties ten aanzien van de politieke gevangenen in gevangenissen in Marokko. Die martelingen zijn deze week bekendgemaakt via gelekte audiobestanden die bij Marokkaanse media zijn terechtgekomen. In die audiobestanden vertellen gevangenen dat ze gemarteld, verkracht en mishandeld worden. Daarmee schendt Marokko het VN Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing.

De politieke gevangene Nasser Zefzafi wordt in de Marokkaanse gevangenis onderworpen aan fysieke en psychische marteling. Zefzafi kreeg twintig jaar gevangenisstraf, omdat hij deelgenomen heeft aan vreedzame protesten tegen de onvrijheid en corruptie en
tegen het verzaken van de publieke taken door de Marokkaanse overheid.

Amnesty International heeft op 17 december 2018 het volgende gepubliceerd:
“Amnesty International has carried out a thorough review of available information relating to the first-instance trial and sets out below its detailed analysis and its conclusion that serious violations of the right to a fair trial were committed. It highlights its particular concern that the convictions were based on “confessions” extracted through torture.”

Human Rights Watch kwam op 30 november 2018 met een gelijksoortige verklaring. Zij stelden dat door de verdenkingen van martelingen de vonnissen in de initiële rechtszaak gecorrumpeerd zijn. Ook HRW riep de Marokkaanse staat op om de Hirak activisten recht te doen in het hoger beroep.

Wij willen met grote urgentie wijzen op deze ontwikkelingen die wij als zeer zorgelijk adresseren.
Er is hierover ook door verschillende mensenrechtenorganisaties een brief naar minister Blok geschreven met het dringende verzoek om hierover in gesprek te gaan.

De leden en achterban van de organisaties:
Bades Foundation; Stichting Izouran; Comité Mulay Mohand; Stichting Noemidia; Rif Alert; Vereniging Symphony; Vereniging Syphax en Rifproject.

700 vrouwen en kinderen uit Marokko zitten momenteel gevangen in Syrië

Zo’n 700 vrouwen en kinderen uit Marokko zitten momenteel gevangen in het Syrisch conflictgebied.
Marokkaanse vrouwen van jihadisten die in Syrië zijn gestrand na zich te hebben aangesloten bij hun echtgenoot zullen niet worden vervolgd voor hun deelname aan Daesh in Syrië en Irak als ze terugkeren naar Marokko. Dat heeft Abdelhak Khiame, algemeen directeur van de nationale inlichtingendienst BCIJ, maandag bekend gemaakt. Volgens Khiame zijn er precies 280 vrouwen, verantwoordelijk voor 391 minderjarigen. Hij gaf echter geen details over waar ze zouden worden opgesloten.
Abdelhak Khiame beargumenteerd dat de Marokkaanse vrouwen niet naar Syrië waren afgereisd om te vechten maar om hun echtgenoten te vergezellen. “Daarom kunnen we ze niets verwijten,” legde hij uit. “Degenen die reeds naar Marokko zijn teruggekeerd zijn opgevangen en ontvangen hulp bij hun revalidatie en sociale re-integratie”, voegt Khiame toe.
Mohamed Benaissa herinnert zich, net als Abdelhak Khiame, dat “deze vrouwen hun echtgenoten volgden vanwege hun economische en financiële afhankelijkheid en uit angst om zich in nog slechter sociaal-economische situatie te bevinden”.
Er is nog een hele weg te gaan, zoals het ondersteunen van deze vrouwen op sociaal en psychologisch vlak. Maar ook juridisch, omdat sommige kinderen uit verschillende huwelijken zijn geboren of verschillende nationaliteiten hebben, terwijl anderen in Syrië zijn geboren en juist ongedocumenteerd zijn.

Drie jaar Hirak in de Rif

De tragische dood van visvoerkoper Mohsin Fikri op 28 oktober 2016 leidde tot de Hirak in de Rif. Onder leiding van Nasser Zafzafi, is het volk de straat opgegaan voor vrijheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid. Met vreedzame betogingen is aandacht gevraagd voor de sociaaleconomische achterstelling en de politieke corruptie in de Rif.

In plaats van een luisterend oor reageerde de Marokkaanse staat met repressie en wraak. Sinds eind mei 2017 zijn honderden activisten en demonstranten, waaronder minderjarigen en vrouwen, opgepakt en veroordeeld. Onder hen hebben de leiders van de Hirak zware straffen gekregen (Nasser Zefzafi en drie anderen kregen 20 jaar celstraf opgelegd). Terecht was de golf van kritiek op de vonnissen. Amnesty International spreekt van een oneerlijke procesgang.

In de voorbije drie jaar is veel gebeurd. Ook de Europese en Nederlandse Riffijnen leven mee met de situatie in de Rif. Om stil te staan bij drie jaar Hirak. Met verschillende sprekers herdenken we Mohsin Fikri en andere martelaren, blikken we terug en kijken we ook vooruit.

Met het publiek reflecteren we op o.a. de schendingen van mensenrechten, de impact van de veroordelingen van de activisten, de vlucht van Riffijnse jongeren naar Europa en de rol van de Europese en Nederlandse politiek

Het programma:

18:30 Inloop

19:00 opening door de dagvoorzitter

19:05 Herdenken mohsine Fikri

19:10 Inleiding door Ahmed Zefzafi

19:30 Panelgesprek met Sadet Karabulut en Kati Piri

20:30 Poëzie (wordt nader bekend gemaakt).

20:45 Muziek door Homad Lajlufi

21:00 Borrel en napraten met muzikaal optreden

23:00 Einde

Riffijns-Nederlandse activisten vragen aandacht voor de politieke gevangene Rabie Al Ablak

Een groep Riffijns-Nederlandse activisten houdt vandaag van 13.00 tot 15.00 uur actie bij de Tweede Kamer, Lange Vijverberg (aan de zijde van Korte Vijverberg) in Den Haag om aandacht te vragen voor de politieke gedetineerde Rabie Al Ablak.

De Riffijnse activist ging, samen met tientallen andere Hirak activisten in de Rif, de straat op voor meer vrijheid en rechtvaardigheid. Hij werd in april 2019 veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Anderen kreeg een celstraf van 2 tot 20 jaar.

Rabie Al Ablak is al 41 dagen in hongerstaking. Gisteren werd hij door de Marokkaanse autoriteiten overgeplaatst naar een lokaal ziekenhuis in Tanger omdat hij in levensgevaar zou verkeren. Met de hongerstaking protesteert Rabie Al Ablak over de onrechtvaardige straffen en inhumane behandeling.

De actievoerders roepen de Nederlandse politiek en mensenrechtenorganisaties op om in te grijpen om het leven van Rabie Ablak te redden. In andere Europese landen vinden ook acties plaats om aandacht te vestigen op de situatie van Rabie Al Ablak en andere Hirak gedetineerden

Imazighen veroordelen Erdogan voor ‘misdaden’ in koerdistan

De Amazigh World Assembly veroordeelde de Turkse aanwezigheid in het noorden van Syrië en omschreef deze als “misdaden tegen een weerloos volk”. De NGO, onder leiding van de Marokkaanse activist Rachid Rakha, sprak in een verklaring haar absolute en onvoorwaardelijke solidariteit uit met het Koerdische volk in Rojava in Noord-Syrië en de rest van de Koerdische regio’s.

De NGO verklaart dat het Turkse regime onder valse voorwendselen een militaire aanval op ongewapende burgers uitvoert. De organisatie riep de Verenigde Naties, de Europese Unie, mensenrechtenorganisaties en de internationale gemeenschap op om in te grijpen om de “slachtingen van het Turkse regime” te stoppen en Erdogan verantwoordelijk te houden.