De bijzondere nalatenschap van Abdellah Zaki

Uitzending: Zondagen 15 en 22 december, 16.25 uur bij de NTR op NPO 2

In het tweeluik De bijzondere nalatenschap van Abdellah Zaki volgen we de zoektocht van Hajia Zaki naar de geschiedenis van haar vader: Abdellah Zaki. Zaki is één van de vele Marokkanen die vijftig jaar geleden naar Nederland migreerden.

Hajia’s vader was geen stereotype gastarbeider. Abdellah Zaki’s verhaal begint in 1936 als hij wordt geboren in Casablanca. Daar ontstaat zijn grootste passie: schilderen en liederen schrijven. Hij volgt in Marokko een kunstopleiding en de muziekschool. Eenmaal in Nederland, in de jaren 60, werkt hij in verschillende fabrieken in de Flevopolder. In zijn vrije tijd schildert hij veel op zijn zolderkamer. Ook blijft hij musiceren. Zijn vrienden en familie kennen zijn werk goed maar voor de verdere buitenwereld houdt hij zijn passie tot zijn dood in 2017 angstvallig geheim.

Waarom is hij nooit met zijn werk naar buiten getreden? Zijn dochter Hajia zoekt in dit tweeluik naar antwoorden op deze en andere vragen die ze heeft over haar vaders verleden, zijn passies en worstelingen.
Ook heeft Hajia een missie: De nalatenschap van haar vader, die na zijn dood de Marokkaanse Vincent van Gogh wordt genoemd, een bijzonder eerbetoon geven. Is Zaki’s erfenis zo bijzonder dat het Hajia lukt zijn werk een plek te geven in een museum in Nederland of Marokko?

De bijzondere nalatenschap van Abdellah Zaki is het verhaal van een eigenzinnige vader en een dochter die de nalatenschap van haar vader levend wil houden en een plek wil geven in de gedeelde geschiedenis van Marokko en Nederland.

Onderteken de petitie tegen de handelswijze van burgemeester Aboutaleb

Gisteren kondigde de Werkgroep Rif Rotterdam aan met enkele stappen te zullen komen om een dubieuze beslissing van burgemeester Aboutaleb aan de kaak te stellen. De burgemeester stelde gisteren oneigenlijke beperkingen op om een vreedzame stille tocht voor de Hirak gedetineerden te dwarsbomen. Het handelen van Aboutaleb heeft veel Riffijnse Rotterdammers en anderen pijn gedaan.  De lokale media hebben over deze zaak ook gepubliceerd.

De Werkgroep Rif Rotterdam lanceert daarom de petitie: Onderteken de petitie

Hiermee vragen wij de gemeenteraad en de politiek om een kritische reactie op de handelwijze van burgemeester . De Werkgroep Rif Rotterdam roept iedereen op de petitie te ondertekenen en in eigen netwerk verder te verspreiden.

 

Laat je niet weer naaien door Ahmed Larouz

Doe mee aan de ontmaskering van de lange arm van Rabat. De handlanger en de geldwolf Ahmed Larouz probeert met het subsidiegeld van de gemeente Den Haag weer toe te slaan. Hij misbruikt bedrijven en organisaties met zijn Makhzen gala. Hieronder de waarschuwingsbrief en de e-mailadressen om werkgevers -die niet eens zijn geïnformeerd op de hoogte te stellen en bezwaar te maken.

AMAZIGHTIMES steunt de schrijfactie. Voor dit artikel heeft de cartoonist Mohand Abttoy deze illustratie gemaakt.

Hieronder de brief:

Geachte heer, mevrouw,

Uw bedrijf/organisatie of uw werknemer/relatie staat op het punt zich (onbewust) in te laten met een organisatie met een, op zijn zachtst gezegd, discutabel trackrecord.

Op 30 november 2019 worden de Diwan Awards voor de tweede keer georganiseerd in Den Haag. De organisator achter de Diwan Awards is Ahmed Larouz.

De twee belangrijkste redenen om de Diwan Awards met wijsheid en voorzichtigheid te benaderen zijn:

  1. De omstreden en nog niet opgehelderde gang van zaken op het Haagse stadhuis ten aanzien van de Diwan Awards 2018.
  2. De vergaande samenwerkingsverbanden van de heer Larouz met Marokkaanse statelijke actoren in Nederland en in Marokko en het faciliteren van de activiteiten van de lange arm van Rabat in Nederland.

In een artikel in het Algemeen Dagblad doet een Haagse ex-ambtenaar uit de doeken hoe bij de subsidietoekenning en de beantwoording van de raadsvragen de integriteitregels ernstig geschonden zijn.

De raadsvragen over vriendjespolitiek, ongewenste buitenlandse inmenging en misbruik van gemeentelijke subsidiegelden zijn nog niet beantwoord (de beantwoording is door het college uitgesteld tot 17 december 2019). Eerdere raadsvragen zijn onvolledig en ontwijkend beantwoord.

U bent nu geïnformeerd, maar uw naam en reputatie zijn al verbonden aan de Diwan Awards als straks op 17 december uit de antwoorden van het college blijkt dat er verder onderzoek gedaan moet worden naar het handelen in dezen door de in opspraak geraakte wethouder Guernaoui, de Haagse topambtenaar en directeur Publiekszaken Mohammed El Achkar en de organisatoren van de Diwan Awards.

Voor dit jaar heeft Larouz onder naam van zijn bedrijf Bridgizz (met een ‘satelliet’ kantoor in Casablanca) een subsidie van 45.000 euro aangevraagd bij de Gemeente Den Haag voor de tweede editie van de Diwan Awards.

Bridgizz is slechts een van zijn vele bedrijfjes en organisaties. Vorig jaar werden de Diwan Awards nog georganiseerd door The Cedar Network. Dit jaar heeft hij daar The Golden Motus voor opgericht. Onduidelijk is de reden achter het steeds wisselen van bedrijven.

Larouz grossiert in evenementen die op Nederlandse overheidssubsidies en sponsorgelden draaien. ‘Integratie’ is in zijn subsidieaanvragen en werving van sponsoren het toverwoord.

Des te opvallender is daarom de prominente rol die de Marokkaanse staat in veel van zijn activiteiten inneemt. Voor de Marokkaanse staat dient de integratie van Marokkaanse Nederlanders in Nederland vooral instrumentele doelen.

Marokkaanse Nederlanders moeten idealiter geld blijven overmaken naar Marokko, economisch flink investeren in Marokko en hun maatschappelijke en politieke invloed aanwenden om de agenda van Marokko uit te voeren in Europa.

Het geld uit Europa en de invloed in Europa komt overigens niet de economische en sociale ontwikkeling van Marokko ten goede, maar de bankrekeningen en machtsposities van de veelal corrupte economische en politieke elite.

Al in 2004 wordt Larouz door de commissie Blok in verband gebracht met de Marokkaanse staat (zie pagina 466, Rapport Commissie Blok). Voorbeelden van zijn samenwerking met Marokkaanse statelijke actoren (de lange arm van Rabat) en het faciliteren van de werving van succesvolle Marokkaanse Nederlanders  voor de Marokkaanse agenda zijn:

De TANS gala’s, het Ramadanfestival, de Vrijheidstour. Wat die laatste betreft: afgelopen jaar viel vooral de Haagse wethouder Rachid Guernaoui op als keynote-speaker. In voorgaande jaren waren er steeds hoofdrollen voor de Marokkaanse ambassadeur en moskee Al Kabir. In mei dit jaar zien we Larouz Nederlandse bedrijven verleiden om in Marokko te investeren op het, mede door Richard de Mos (Haagse Groep de Mos) georganiseerde, ‘Doing Business in Morocco’ evenement.

Hij was, samen met Mohammed Sini (ex PvdA-statenlid en Diwan Awards jurylid) medeoprichter van het Marokko-fonds. Weer een club die draaide op Nederlandse subsidie- en sponsorgelden, maar waarvan de jaarrekening bij nadere bestudering een schokkend beeld laat zien. De verhouding tussen de besteding van middelen aan personeelskosten en de uitgaven aan projectkosten getuigt van niet-integere bedrijfsvoering. Opbouwwerk in Marokko bleek vooral het opbouwen van een invloedrijk netwerk in Marokko te behelzen. De integere bedoelingen van veel jonge, succesvolle Marokkaanse Nederlanders die de noodlijdende bevolking in Marokko willen helpen, werden door Larouz en de zijnen handig uitgebuit.

De Diwan Awards hebben niets te maken met integratie en niets met het inspireren en stimuleren van de Haagse jeugd en migrantengroepen in Den Haag.

De Diwan Awards dient slechts twee doelen:

  1. Winst genereren uit publieke gelden door Diwan organisator Ahmed Larouz.
  2. Het diasporabeleid van de Marokkaanse staat. Een beleid dat erop gericht is jonge en succesvolle Marokkaanse Nederlanders op dit soort netwerkevenementen te ontmoeten, in te palmen en aan zich te binden. Zodat zij vanuit hun economische en maatschappelijke posities, nu en in de toekomst, de belangen van Marokko zullen blijven dienen.

De Nederlandse overheid stelt zich teweer tegen ongewenste buitenlandse inmenging. Juist als die anti-integratief is. De activiteiten van de lange arm van Rabat hebben daarom veelal een heimelijk karakter en zijn afhankelijk van lieden als Larouz en andere personen en clubs in Nederland om ze te voorzien van een dekmantel en ze legitimiteit te geven.

MOBI monitort de anti-integratieve en anderszins onwenselijke activiteiten en bemoeienissen van de Marokkaanse staat in Nederland. Wij onderhouden goede contacten met de media en politiek en wijzen ze op Marokkaanse inmenging in Nederlandse aangelegenheden en ondermijning van de belangen van de Nederlandse overheid en haar burgers.

Wij letten met name op: politieke beïnvloeding, financiering van Nederlandse organisaties en evenementen (religieus, cultureel, economisch, politiek), (burger)spionage, elitecoöptatie, beïnvloeding via religieuze organisaties en netwerken, ondermijning van de burgerschapsvorming van jonge, zowel succesvolle als kwetsbare Marokkaanse Nederlanders.

De Diwan Awards richt zich heel specifiek op succesvolle Marokkaanse Nederlanders. Daar valt nu en later namelijk geld en invloed te halen voor de Marokkaanse staat.

De kwetsbaren bespeelt Marokko op andere manieren. Daar worden de religieuze identiteit, gevoelens van uitsluiting, trouw aan de Marokkaanse koning – kortom Marokkaans patriottisme – aangewakkerd.

Larouz loog eerder over de beoogde doelgroep tijdens de promotie van zijn evenement en liegt ook nu weer in de subsidieaanvraag. Hierin stelt Larouz namelijk dat de doestelling van de Diwan Awards is: ‘het bevorderen en ondersteunen van initiatieven vanuit migrantengroepen die deelname aan de Haagse samenleving stimuleren.’

Terwijl het in werkelijkheid gaat om de succesvolle nazaten van maar 1 migrantengroep, namelijk de Marokkaanse, het initiatief van Larouz komt en deelname aan de Haagse samenleving op geen enkele wijze door dit evenement wordt gestimuleerd. Het merendeel van de genomineerden komt niet uit Den Haag.

Het is te hopen dat de Haagse gemeenteraad en het Haagse ambtenarenapparaat de verantwoording van de verleende subsidie kritisch bekijken. Het betreft immers een gemeentelijke subsidie, bedoeld voor integratie, niet voor segregatie en vervreemding van de Nederlandse en Haagse samenleving.

Wees wijs en voorkom associatie met commerciële ondernemers die niet terugdeinzen voor integriteitschendingen, vriendjespolitiek, buitenlandse inmenging en misbruik van publieke gelden.

Hoogachtend,

Monitor Ongewenste Buitenlandse Inmenging

[i] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-20197.pdf

Yesim Candan

rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl

rtlnieuws@rtl.nl

 

Karim Amghar

info@ntr.nl

zadkine@zadkine.nl

 

Iman Eddini

Barbara.Baarsma@rabobank.nl

Jan.Feenstra@rabobank.nl

 

Gyzlene Kramer – Zeroual

klachten@albeda.nl

Ron.kooren@albeda.nl

 

Hassan Charaf

press@schiphol.nl

 

Ismail Aghzanay

info@rotterdamdesigncollege.nl

 

Ali Lahidioui

communicatie@hagaziekenhuis.nl

 

Najib Ben Ayad

info@eccare.nl

 

Mohammed Sinouh

contact@stellargroup.co.uk (hoofdkantoor)

mo@stellargroup.co.uk (NL afdeling)

 

Mohammed Almarini

CORINNE.SCHOT@BAKERMCKENZIE.COM

Gerard.Wentink@bakermckenzie.com

 

Mededeling: Stille tocht Hirak gedetineerden morgen uitgesteld

De Rif Werkgroep Rotterdam stelt de stille tocht voor de Hirak gedetineerden van morgen in Rotterdam uit. Dit besluit is zojuist genomen na overleg met de politie. De organisatoren nemen deze stap om de veiligheid van de demonstranten in het algemeen en kinderen in het bijzonder te garanderen.
Ook willen wij blijven demonsteren in de geest van de vreedzaamheid van de Hirak. Als organisatoren hebben we di took eerder aan de Rotterdammers laten zien/

De Rif Werkgroep veroordeelt het handelen van burgemeester Aboutaleb. Met schijnargumenten heeft hij geprobeerd de stille tocht te frustreren. Hij ging ook zover door te dreigen het stille protest te verbieden. De Rif Werkgroep Rotterdam beschouwt dit optreden van de burgemeester als antidemocratisch. Voor Aboutaleb is kennelijk het demonstratierecht van de Rotterdammers alleen een kwestie van veiligheid.

De Rif Werkgroep Rotterdam maakt binnenkort bekend wanneer de stille tocht opnieuw gehouden zal worden. Ook beraden we ons over de stappen richting de burgemeester.

Rotterdamse stille tocht voor Riffijnse activisten

Persbericht


Om stil te staan bij fysieke en psychische mishandeling van Riffijnse activisten in de Rif, Noord-Marokko, houdt Rif Werkgroep Rotterdam op Zaterdag 23 november een stille tocht in Rotterdam. De stille tocht met kaarsen is een om de activisten een hart onder de riem te steken. De tocht start op de bewuste dag om 17:00 op het stationsplein en zal rond 21:00 daar ook worden afgerond.

De werkgroep roept alle Rotterdammers deel te nemen aan de stille tocht en de 40.000 Rotterdammers met Riffijnse roots te steunen bij hun protest tegen mensenrechten schendingen. Een brandende kaars is een teken van kracht maar zeker ook van hoop.

Met de stille tocht wil de Rotterdamse werkgroep aandacht vragen voor de schrijnende en mensonterende situatie waarin Riffijnse activisten zich bevinden in de Marokkaanse gevangenissen. De activisten hebben te maken met martelpraktijken, verkrachting met wapenstok, worden in isoleercellen geplaatst die niet voldoen aan de minste voorwaarden voor een menswaardig behandeling zoals belichting. Deze recente ontwikkeling heeft zich voorgedaan nadat een telefoongesprek met de tot 20 jaar cel veroordeelde protestleider Nasser Zefzafi is gelekt. Hierbij werden activisten tezamen veroordeeld en werden zij verspreid over meerdere gevangenissen in Marokko. Iets wat familiebezoek die soms honderden kilometers verder wonen bemoeilijkt.

De activisten werden afgelopen 3 jaar gearresteerd en tot tientallen jaren veroordeelden na massale protesten in de Rif. Na maanden van protesten voor sociaal economische en culturele eisen zoals universiteiten, ziekenhuizen, musea en een betere infrastructuur werden honderden activisten ontvoerd naar onbekende bestemmingen. Hierbij werden mensenrechtenactivisten, journalisten niet gespaard en zelfs advocaten werden vervolgd.

Arnhemse burgemeester neemt het op voor Ihattaren

Mohamed Ihattaren koos onlangs voor een interlandcarrière bij het Nederlands elftal in plaats van bij Marokko. Dat zou bij een paar Marokkaanse fans in het verkeerde keelgat geschoten zijn en zij scholden de PSV’er dan ook uit om zijn keuze op Eindhoven Airport. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch mengde zich in de zaak.

Hij haalde dinsdagavond op Twitter hard uit naar de etterbakken. ‘Jaloerse losers, blijf af van Mohamd Ihattaren’s vrijheid om verder te groeien in de Nederlandse voetbalwereld waarin hij groot is geworden’, schreef hij onder meer op Twitter.