Lange arm Rabat misbruikt de gevaccineerde zorgverlener Sanna Elkadiri

Lange arm Rabat misbruikt de gevaccineerde zorgverlener Sanna Elkadiri

Sanna Elkadiri, de Brabantse zorgverlener die als eerste het vaccin en vandaag de tweede prik mocht krijgen, wordt door de Marokkaanse consul ontvangen en onderheiden.

Los van de overtreding van de coronaregels (1.5 meter afstand en mondkapje), is het raar dat een Nederlandse burger in de watten wordt gelegd door de lange arm van Rabat voor een prik. Je vraagt je af wat er hier zo speciaal aan?

Sanna Elkadiri had de uitnodiging van het consulaat in de wind moeten slaan. Des te meer omdat Marokko niks voor haar carriere als zorgmedewerker heeft betekend. De hele zaak stinkt. Marokko probeert met propaganda de tere zielen voor zich te winnen.

Meer info Meer info 

InShot 20210127 201922079

Utrecht : “Voldoende islamitische begraafplaatsen”

Volgens de gemeente Utrecht zijn er in de stad voldoende begraafplaatsen voor moslims. De gemeente denkt er daarom niet aan om nieuwe islamitische begraafplaatsen toe te laten.

Door de wereldwijde coronacrisis is het momenteel onmogelijk om lichamen van overledenen naar Marokko of Turkije te repatriëren. Enige optie is hen in Nederland te begraven.

In de Islam is het zo dat moslims een eeuwig graf krijgen. Volgens de Utrechtse autoriteiten kan dat ook op vier begraafplaatsen. Daar kunnen moslims een graf kopen voor onbepaalde tijd.

Alle begraafplaatsen bieden bovendien ruimte om overledenen tijdelijk te begraven. Na de coronacrisis kunnen de stoffelijke overschotten alsnog naar het land van herkomst worden gerepatrieerd. Een aparte begraafplaats is daarom ook niet nodig volgens het college.

In gesprek met Nawal Benaissa

Op 7 februari kreeg Nawal Benaissa, een van de belangrijkste leiders van de protesten in de Rif, politiek asiel in Nederland. In De Balie deelt ze voor het eerst in Nederland live haar verhaal en gaan ze in gesprek met programmamaker Zara Toksöz over de situatie in Marokko.

Nawal Benaissa is de prominente voorvrouw van de Hirak beweging die strijdt tegen de achterstelling van de bewoners van de Rif. Jarenlang was ze ervan overtuigd dat de Marokkaanse regering gedwongen kon worden om te investeren in de Rif. Maar alles veranderde met de arrestatie van volksleider Nasser Zafzafi in mei 2017. Het burgerlijk verzet werd neergeslagen door ordetroepen. Benaissa en vele andere activisten werden opgepakt en opgesloten. Vorig jaar werd ze tot een voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld en mocht ze Marokko niet uit om een lezing te geven in Nederland. Ze besloot te vluchten met een van haar zoons. Benaissa is vastberaden door te gaan met haar strijd. “Ik zal het gevecht voor vrouwenrechten in de Rif vanuit Nederland voortzetten”.

In De Balie gaat programmamaker Zara Toksöz in gesprek met Benaissa over de actuele situatie in Marokko, de strijd in de Rif, en over de toekomst van haar land.

Dit is het Facebook-event: https://www.facebook.com/events/172734450690829/.

Meer info 

Spanningen tussen Marokko en Nederland lopen weer op

Hassan Abyaba, woordvoerder van de Marokkaanse regering, heeft de inmenging van Nederland in interne zaken van Marokko opnieuw aan de kaak gesteld als gevolg van de publicatie van een nieuw rapport van Nederlandse Kamerleden over de Hirak-gevangenen.

“We zijn een soevereine staat en weigeren dat partijen naar Marokko komen om rapporten op te stellen over interne aangelegenheden om druk op ons uit te oefenen.”, verklaarde Hassan Abyaba. Volgens de bewindsman is het gedrag van Nederland onaanvaardbaar en heeft niemand het recht om Marokko de les voor te lezen.

Minister Nasser Bourita van Buitenlandse zaken en Internationale samenwerking stelt tevens dat de situatie in de Rif geen diplomatieke kwestie is en dus in geen geval het onderwerp kan zijn van gesprekken met buitenlandse partijen.

De Nederlandse regering heeft Marokko herhaaldelijk bekritiseerd en opgeroepen om de activisten van de Hirak-beweging die tijdens de demonstraties in 2017 en 2018 in Al Hoceima werden gearresteerd, vrij te laten. Rabat heeft deze handelingen van Nederland altijd verworpen en veroordeeld.

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kaart schendingen van mensenrechten in de Rif aan!

Bades Foundation; Stichting Izouran; Comité Mulay Mohand; Stichting Noemidia; Rif Alert; Vereniging Symphony en Rifproject hebben onderstaande brief gestuurd naar de leden van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die van 24 tot 27 februari een werkbezoek brengen aan Marokko. Wij vragen de commissie de schendingen van mensenrechten in de Rif aan te kaarten!

Aanstaande maandag vertrekt u met uw collega’s van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,voor een meerdaags werkbezoek aan Marokko. Wij hopen dat u naast onderwerpen op het gebied van handel en ontwikkelingssamenwerking, ook het thema mensenrechten agendeert. Want zonder eerbiediging van mensenrechten kan nooit sprake zijn van ontwikkeling.

Onderstaande organisaties maken zich grote zorgen over de schendingen van mensenrechten in Marokko. In het bijzonder verzoeken wij u de schrijnende situatie van de Hirak politieke gevangenen in de Marokkaanse gevangenissen onder de aandacht te brengen. Verder zijn we verontrust over het gebrek aan perspectief op ontwikkeling in de Rif. Steeds meer jongeren moeten helaas hun eigen regio ontvluchten.  

Gelet op het feit dat een groot deel van de 400.000 Nederlanders met roots in het Rifgebied, betrokken is bij de situatie in de Rif, vragen wij u deze zorgen bij Marokkaanse politici en instanties aan te kaarten. 

1- Tientallen politieke gevangenen waaronder protestleider Nasser Zefzafi worden in de Marokkaanse gevangenis onderworpen aan diverse vormen van marteling. Hij en tientallen anderen, die veroordeeld zijn tot honderden (!) jaren gevangenschap, hebben vreedzaam geprotesteerd tegen uitsluiting, voor betere omstandigheden op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg, etc. Deze politieke gevangenen zijn volgens het strafrecht berecht, en de officiële spreekbuis voor mensenrechten in het land ontkent het politieke karakter van de berechting en gevangenschap op systematische wijze. 

Daarnaast zien we de laatste tijd dat de Marokkaanse autoriteiten, waaronder de directie van het Marokkaanse gevangeniswezen de politieke gevangenen in hun basale rechten beknot. Als zij in protest komen vanwege schending van deze rechten, worden zij in de isoleercel gezet, familiebezoek en telefonisch contact wordt hen ontnomen, in hun cel gepest en niet zelden verbaal, psychisch en fysiek mishandeld.

Het gevolg hiervan is dat Nasser Zefzafi, Nabil Ahamjjk en anderen wederom in hongerstaking voor onbepaalde tijd zijn gegaan. En als dit niet genoeg is, wordt de vader van Nasser Zefzafi -die deze misstanden naar buiten heeft gecommuniceerd- aangeklaagd “het verspreiden van onjuiste informatie over de omgang en de behandeling van de politieke gevangenen”, en “het dienen van een buitenlands agenda”.

2- De voortdurende repressie in de Rif en het ontbreken van toekomstperspectief dwingen honderden jongeren het land te verlaten. Met gevaar voor eigen leven komen zij aan de overkant van de Middellandse zee aan. Zij vragen asiel aan in Nederland of in een ander Europees land. Hun asielverhaal wordt niet altijd op waarde geschat, omdat de Nederlandse overheidsinstanties hun vluchtverhaal niet gelooft, omdat Nederland Marokko als een veilig land beschouwt.

In uw missie zult u vast wel komen te spreken over de samenwerking tussen beide landen op sociaal-economisch gebied. Wij vragen u met klem de factoren voor migratie in de kern te benoemen: repressie, corruptie en marginalisering van de Rif. Dit zal ongetwijfeld niet rekenen op de sympathie van de Marokkaanse regering, want het dossier migratie en asiel wordt steeds meer als chantagepolitiek door de Marokkaanse autoriteiten ingezet. Een koerswijziging in de samenwerking door Nederland is meer dan ooit hard nodig. 

Wellicht ten overvloede: wanneer Nederlandse (en andere Europese) politici zich uitspreken tegen de schendingen van mensenrechten, schermt de Marokkaanse regering meteen met “inmenging in interne aangelegenheden van Marokko”. Deze negatieve houding hebben we deze week weer gezien n.a.v. het werkbezoek van de SP aan de Rif begin januari 2020. Een vreemde opstelling aangezien Marokko zich ook dient te committeren aan internationale verdragen die het ondertekend heeft. Landen dienen elkaar aan te spreken op schendingen van mensenrechten en de naleving van ondertekende verdragen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij. 

Met vriendelijke groet,

De leden en achterban van de organisaties:

Bades Foundation; Stichting Izouran; Comité Mulay Mohand; Stichting Noemidia; Rif Alert; Vereniging Symphony en Rifproject.

Amazightimes tijdschrift het land van god

Het verstrekken van informatie via een Blad over de situatie van Imazighen
in Nederland en Noord-Afrika met de nadruk op achtergrond en cultuur voor
jongeren met roots int het Noord-Afrika.

Amazightimes is een Amazigh platform die een actuele visie heeft op de nieuws als medium.
Dit blad biedt actuele berichtgeving, columns, maar er is ook ruimte voor
diepgravende analyses, over Images en de Amazigh-culuur. De oorspronkelijke
cultuur van ondermeer Noord Marokko, waar een groot deel van de Nederlandse
maar ook Belgische Marokkanen hun roots hebben liggen. Amazightimes is dit
Blad gestart omdat de reguliere media hier niet of nauwelijks aandacht aan
besteden.

Wij willen dan ook die stemmen aan bod laten komen die in andere media niet of
nauwelijks te horen zijn. Vooral die van de Imazighen in Europa en Noord Afrika.
Dat doen we op een taboedoorbrekende manier. Amazightimes wil met dit Blad een forum
bieden waarop gediscussieerd kan worden over vrijheid, gelijkheid, democratie,
tolerantie en andere belangrijke en/ of actuele thema’s en onderwerpen.
Daarnaast wil zij ook de autochtone bevolking informeren over de positie en
situatie van de Imazighen

Het blad word gelanceerd tijdens Amazigh Nieuwjaar in Den Haag

Voor het bestellen van het Blad