De Rif Werkgroep Rotterdam stelt de stille tocht voor de Hirak gedetineerden van morgen in Rotterdam uit. Dit besluit is zojuist genomen na overleg met de politie. De organisatoren nemen deze stap om de veiligheid van de demonstranten in het algemeen en kinderen in het bijzonder te garanderen.
Ook willen wij blijven demonsteren in de geest van de vreedzaamheid van de Hirak. Als organisatoren hebben we di took eerder aan de Rotterdammers laten zien/

De Rif Werkgroep veroordeelt het handelen van burgemeester Aboutaleb. Met schijnargumenten heeft hij geprobeerd de stille tocht te frustreren. Hij ging ook zover door te dreigen het stille protest te verbieden. De Rif Werkgroep Rotterdam beschouwt dit optreden van de burgemeester als antidemocratisch. Voor Aboutaleb is kennelijk het demonstratierecht van de Rotterdammers alleen een kwestie van veiligheid.

De Rif Werkgroep Rotterdam maakt binnenkort bekend wanneer de stille tocht opnieuw gehouden zal worden. Ook beraden we ons over de stappen richting de burgemeester.