De Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland ]urlblank:http://www.mvvn.nl/ (MVVN) heeft afgelopen vrijdag 15 juni 2012 haar dertigjarige bestaan gevierd. De Nieuwe Liefde aan de Da Costakade in Amsterdam was het toneel van het eerste gedeelte van haar lustrumviering. De avond stond in het teken van dertig jaar belangenbehartiging voor de Marokkaanse Nederlandse vrouw. Ook is in deze avond uitgebreid stilgestaan voor de situatie van vrouwen in Noord-Marokko. Mensenrechtenactiviste Amina Akrouh is als gast hiervoor uitgenodigd om te spreken.

Terugblik
In een gesprek vertelt Ikram Chiddi, voorzitter MVVN, aan haar interviewer wat de afgelopen dertig jaar is bereikt. Voornamelijk wees ze op de verworvenheden van de vrouw als individu; Veel vrouwen zijn onafhankelijker en zelfstandiger geworden. Echter ziet ze genoeg problemen waarmee de Marokkaanse Nederlandse vrouw zomaar erin kan verkeren. Als voorbeeld noemt ze de rechtspositie in Marokko en de rol die Nederland hierin speelt. Ook benadrukt ze de waarden van MVVN als belangenbehartiger in sommige gevallen in conflict komen met de waarden van de achterban.

Nederlandse hypocrisie
Als het gaat om de achtergelaten vrouwen in Marokko attendeert Ikram Chiddi op de hypocriete rol van de Nederlandse overheid hierin. In plaats op te komen voor deze vrouwen, komt de politiek met strafrechtelijke vervolging van de man in Nederland die zijn vrouw in Marokko achterlaat. Deze politiek leidt volgens haar niet tot de terugkeer van de vrouw naar Nederland. In [het interview ]urlblank:http://www.amazightimes.com/Vrouwenorganisatie-het-ontbreekt-regering-aan-moed-in-rechtspositie-migratenvrouw_a1565.html die ze voor Amazightimes.com gaf, ging ze uitgebreid in op dit thema en andere issues die de Marokkaanse Nederlandse vrouwen aangaan.

(Noord-)Marokko staat stil
Het tweede gedeelte van de avond was voor de gast Amina Akrouh gereserveerd. In een vurige betoog wees ze in haar [toespraak ]urlblank:http://mvvn.nl/content/toespraak-amina-akrouh-tijdens-lustrumlezing-15-juni-2012-amsterdam op de treurige positie van de vrouw in (Noord-)Marokko. Zij bracht een eervol saluut aan deze vrouw die ondanks alles blijft strijden. Zij wees op de onveranderde rechtspositie van de vrouwen in Marokko sinds de koloniale tijd (1912). ‘Noord-Marokko en de rest van Marokko staan stil en er is geen uitzicht op verbetering.’ Voegt ze eraan toe. Ook stond ze in haar woord stil bij de algemene economische en sociale problemen van de regio. Achterstelling en uitsluiting voor decennia hebben volgens haar hun zware tol geëist. Ze vervolgde: ‘Er is nauwelijks een goed begaanbare weg in grote gebieden van het land. Ook ontbreekt daar enig vorm van goed onderwijs en gezondheidszorg. Maar wel hebben we genoeg banken die het geld van emigrant komen halen’. De toespraak van Amina Akrouh riep bij menig aanwezigen heftige emoties op tijdens de discussie die daarna losbarste.

Als afsluiting werd gewezen op het tweede gedeelte van de lustrumviering. Dit wordt binnenkort bekendgemaakt. Ikram Chiddi beloofde geen saaie en serieuze toespraken en debatten in dit gedeelte, maar er zal vooral ruimte zijn voor feest, gezelligheid en plezier.