Noureddine Adherbal

Gerechtelijke politie liegt: “We hebben een video die het moment van inbraak in mijn vaders huis vastlegt. Mijn moeder werd geschopt en op de grond gegooid”

Nasser Zafzafi, leider van de Riffijnse Volksbeweging, heeft gisteren tijdens zijn verhoor gezegd dat hij over videobeelden beschikt waarop het exacte moment vastgelegd staat van de inval door de gerechtelijke politie in zijn ouderlijk huis. Nasser sprak het Hof toe terwijl hij de verhoorrapporten in zijn handen heeft, hij las hier een stukje uit voor. De politie zou op de deur geklopt hebben en de broer van Nasser zou de deur geopend hebben.

Nasser:” Als het mij toegestaan wordt wil ik U videobeelden laten zien waaruit blijkt dat de politie het rapport vervalst heeft, de feiten verkeerd voorstelt en dus fraude heeft gepleegd. Edelachtbare, in het kader van gelijkheid tussen de verschillende partijen wordt het OM toegestaan om alle bewijsmateriaal te presenteren. Waarom wordt datzelfde niet toegestaan aan de verdediging?

“Edelachtbare, Ik zal u laten zien dat de politie op een beestachtige manier binnengevallen is en daarbij mijn moeder, een kankerpatiënt, een trap gegeven heeft zodat ze op de grond viel. De politie heeft de deur ingebeukt en deze eervolle vrouw geslagen. Agenten van de gerechtelijke politie zeiden mij dat ze mijn moeder zouden verkrachten voor mijn eigen ogen. Het is op deze manier dat ik behandeld werd op het bureau van de gerechtelijke politie. Tijdens mijn verhoor op het bureau wilden ze mij zien huilen. Ik bad tot Allah om mijn tranen op te drogen en godzijdank werd mijn wens vervuld.”