Water for All België, een organisatie van werknemers van het bedrijf Atlas Copco in Wilrijk, heeft geld ingezameld om driehonderd mensen in het gehucht De Douar Tilefraoute in Noord-Marokko van drinkbaar water te voorzien. De werknemers van Atlas Copco deden dat door maandelijks vijf euro of meer af te staan van hun loon.

Werknemer Mohamed Sellami uit Ekeren lanceerde het initiatief. “Toen ik als kleine jongen bij mijn grootouders in Marokko op vakantie was, hielp ik hen door met de ezel water te gaan halen aan de waterput”, zegt Mohamed Sellami. “Dat beeld is mij altijd bijgebleven. Nu, 25 jaar later, kan ik met dit project op een veel grotere schaal mensen helpen die nog altijd met dezelfde problemen kampen.”

Het project kost ongeveer 25.000 euro. De helft van dat geld komt van Atlas Copco. De andere helft wordt gefinancierd door de stad Antwerpen.

“Het initiatief past volledig in de filosofie van onze Zuidwerking”, zegt burgemeester Bart De Wever. “”Wij zijn als stadsbestuur zeer blij met het feit dat ondernemingen en verenigingen de handen in elkaar slaan om dergelijke projecten te realiseren.”

Atlas Copco en de stad krijgen in Marokko steun van de Antwerpse vzw Steunproject, die de werkzaamheden voor de aanleg van de waterleidingen in Marokko coördineert.