NIJMEGEN – De werkloosheid in Nijmegen onder Marokkanen is driemaal zo hoog als gemiddeld in Nederland. Antillianen in de stad zijn tweemaal zo vaak werkloos. De werkloosheid treft met name jongeren tusen 15 en 24 jaar. Marokkaanse jongeren zijn zelfs bijna vijfmaal zo vaak werkloos dan gemiddeld. Sinds 2009 is er bovendien sprake van een stijgende lijn.

Dat blijkt uit een monitor die is opgesteld in opdracht van het rijk. Er zijn niet alleen vergelijkingen gemaakt met de gemiddelde werkloosheid in het land, maar ook met steden waar veel Antillianen en Marokkanen wonen. Ook in die vergelijking scoort Nijmegen slecht.

Per 1 januari 2012 was in Nijmegen van de totale bevolking 6,8 procent werkloos. Bij Antillianen gaat het om 16 procent en bij Marokkanen om 22 procent.

Antilliaanse en Marokkaanse scholieren zijn gemiddeld ruim tweekeer vaker voortijdig schoolverlater dan gemiddeld, blijkt uit de cijfers van het schooljaar 2010-2011. Het gaat hier overigens om relatief kleine aantallen (19 Antillianen, 44 Marokkanen). Het gaat vrijwel uitsluitend om studenten van het ROC Nijmegen. De gemeente is met het ROC in overleg over extra maatregelen om deze schooluitval verder terug te dringen.

Om de allochtone jongeren aan werk te helpen, heeft de gemeente bij het loket Werk en Inkomen enkele medewerkers van Marokkaanse komaf aangetrokken. Zij benaderen de jongeren vaker proactief en proberen hen een werkleeraanbod te doen.

Het onderzoek van het rijk richtte zich ook op de criminaliteit van allochtone jongeren. Uit de cijfers blijkt dat met name Marokkaanse jongeren op dit punt in Nijmegen slecht scoren. Er is sprake van een forse oververtegenwoordiging