De analyse van satellietbeelden plaatst Marokko op de zwarte lijst van landen die met waterschaarste worden bedreigd.

Dit wordt geschreven door het dagblad Al Massae in zijn uitgave van vandaag, gebaseerd op een recent rapport van het ‘International Institute of Water Resources’. De laatste citeert vier landen, namelijk Marokko, Spanje, India en Irak, die echt worden bedreigd door waterschaarste. Deze waarneming werd gedaan na analyse van de gegevens van het satellietsysteem dat was opgezet om de waterreserves van meer dan 500.000 dammen in de wereld te volgen.

Het instituut meldt dat Marokko, ondanks de regenval van de afgelopen weken, momenteel de laagste waterreserves heeft sinds tientallen jaren. Dezelfde bron wijst erop dat de laatste keer dat Marokko deze situatie heeft meegemaakt, meer dan 700.000 mensen in de landbouw hebben geleden onder de scherpe daling van de graanoogst die volgde. Op basis van deze conclusies zou men de komende jaren een verslechtering van de waterschaarste in het Koninkrijk verwachten.

Bovendien legt Al Massae uit dat volgens het internationale instituut de zwarte lijst uit ten minste tien landen zou bestaan, inclusief Marokko, als men naast het tekort aan waterreserves ook het wanbeheer van water, de voortdurende toename van de vraag en het effect van klimaatverandering zou toevoegen. Volgens de satellietgegevens, meldt de krant, zou de stad Kaapstad de eerste stad ter wereld kunnen zijn waar water volledig kan verdwijnen als er niet dringend actie wordt ondernomen. Voor het instituut bestaat er geen twijfel over dat het aftellen is begonnen.