Door: Youssef Kobo:

Waarom zou België nood hebben aan een nieuwe burgerrechtenbeweging? Welk nut heeft een organisatie zoals Movement X? Wat is de meerwaarde van een beweging die wilt opkomen voor de zwakkeren in de maatschappij? Alles loopt toch van een leien dakje in België? En wat mag ik verstaan onder een strijd tegen racisme en discriminatie? Gaan we het weer hebben over racisme? Zijn we daar nog altijd niet aan uit? We weten toch dat racisme een hersenspinsel is van gepamperde, werkonwillige allochtonen. Racisme is onbestaande in ons land, het is enkel relevant als blanke journalisten van de middenklasse er het slachtoffer van worden.

Ok, we weten allemaal dat België steevast het slechtste scoort van alle OESO-landen in onderzoeken en rapporten over discriminatie van minderheden op de arbeidsmarkt en de huurmarkt. We zijn al jaren op de hoogte van de structurele achterstelling van jongeren met migratieroots in het Belgische onderwijs. We zijn ons ook bewust van het feit dat beleidsmakers niets doen aan deze problematiek. Misschien zouden we beter wat lessen trekken van onze beleidsmakers. Als wij net zoals hun doen alsof er geen probleem is, dan gaat het probleem toch vanzelf weg? Als een boom valt in een bos maar er is niemand om het te horen, heeft de boom dan geluid gemaakt?

En wat met dat zogenaamde nieuwe verhaal dat Movement X wilt brengen? Ze willen mensen verbinden van uit alle lagen van de bevolking. Een antwoord bieden om eindelijk uit dat wij/zij verhaal te geraken. Voor wat is dat allemaal nodig? We hebben toch te kracht van verandering. De kracht van verandering, die eigenlijk het betonneren van de status quo is gebleken. Neen, mij lijkt het interessanter om ons te nestelen in onze loopgravenstellingen. En elkaar te blijven bestoken met verwijten en vooroordelen. Wie heeft er nood aan een nieuw verhaal? Laten we de onderhuidse spanningen die er in onze samenleving heersen toch gewoon koesteren

Neen, België heeft geen nood aan een levendig maatschappelijk debat over een gezamenlijke toekomst en een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende bevolkingsgroepen. Waarom zouden we inzetten op diversiteit? Het is toch leuker om die superdiversiteit staalhard te negeren. Dan staan we tenminste nog voor aangename verrassingen in de nabije toekomst. Neen, minderheden moeten gewoon hun kansen grijpen en de taal leren. Racisme is relatief en allochtonen kunnen zich beter gedeisd houden.

Ik voel mij niet geroepen door het positief verhaal dat Movement X wilt brengen. Geef mij maar het huidige angstklimaat. Laten we ons hoofd in het zand blijven steken. Ik geef de voorkeur aan wantrouwen, onverdraagzaamheid en onverschilligheid. En mochten de heren en dames van Movement X hier iets aan willen veranderen. Kunnen we hun best zo snel mogelijk stigmatiseren, ridiculiseren en criminaliseren.