Het Amerikaanse instituut voor burgerparticipatie de NDI is sceptisch over de bijdrage die Marokkaanse vrouwen leveren in het Marokkaanse politiek bestel. Uit een rapport van het instituut blijkt dat sociale druk en verschillende culturele gronden maken dat de vrouwen niet doorbreken in de politiek. Dit ondanks dat een quotumwet regelt dat zowel in het parlement als in de regionale raden een vrouwelijk vertegenwoordiging zit.

Tweede dagdeel
Uit het rapport blijkt dat vrouwen vaak geconfronteerd worden met traditionele rolverdeling in het gezin. Zo is het vaak nog steeds de vrouw die het huishouden regelt en voor de kinderen zorgt. De vrouwen zouden hoofdzakelijkheid moeite hebben om activiteiten te bezoeken in het tweede deel van de dag. Dit maakt dat vrouwen zich moeilijk kunnen ontplooien en moeizaam kunnen kunnen combineren tussen verplichtingen thuis en buiten de deur.

Niet serieus
Uitverschillende gesprekken die het instituut gevoerd heeft blijkt dat mannen een vrouw in de politiek ook niet serieus nemen. Ook zouden vrouwen de confrontatie tegen deze steotypering niet durven aan te gaan.

Vrouwelijk rolmodellen
Om aan een ommekeer te werken en te werken aan de gelijkwaardigheid in de man-vrouw verhoudingen in het land zal het instituut de komende maanden verschillende debatten organiseren over het hele land. Hierbij zullen verschillende profielen van vrouwelijke rolmodellen vertoond worden die zich ondanks verschillende obstakels zich toch omhoog hebben gewerkt.