DEN BOSCH – Het Verbond voor Marokkaanse Verenigingen in Nederland houdt komende zondag 30 november een voorlichtingsmiddag met als titel ‘Marokkaanse jongeren tussen twee culturen’.

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor belangstellenden uit de gemeente Den Bosch. Nuland hoort vanaf 1 januari 2015 tot de gemeente Den Bosch.

De bijeenkomst heeft plaats in Hotel Van der Valk in Nuland.