Bij een bakkerij aan de Steenweg in Tegelen zijn donderdagavond vijf Marokkaanse medewerkers aangehouden. Twee van hen verbleven illegaal in Nederland. De overige drie hadden wel een verblijfsvergunning, maar waren niet gerechtigd om in de bakkerij te werken. Hun rechtmatig verblijf in Nederland is inmiddels beëindigd. Zij moeten per direct Nederland verlaten.
De aanhoudingen vonden plaats door de vreemdelingenpolitie. Bij de controle werd assistentie verleend door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Belastingdienst en de brandweer.

Slechte omstandigheden
De werkzaamheden in de bakkerij zijn inmiddels gestaakt. Een groot gedeelte van de mensen die er werkten, sliepen ook in het pand onder slechte omstandigheden. De eigenaar van de bakkerij was tijdens de controle niet aanwezig.