Ondanks een inhaalslag zijn kinderen van Turkse of Marokkaanse origine nog steeds minder lang dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Aparte groeitabellen blijven daarom nodig. Dat schrijven Nederlandse onderzoekers van TNO, VUmc en Universiteit Utrecht in PLoS ONE (2015;10(5): e0124686).

Yvonne Schönbeck en collega’s bestudeerden lengtecijfers uit 2009 van 2548 Turkse, 2594 Marokkaanse en 11.255 Nederlandse jongeren van 0-18 jaar en vergeleken die met cijfers uit 1997. Destijds waren Turkse en Marokkaanse 18-jarige 9 tot 10 centimeter korter dan Nederlandse kinderen.

12 jaar later is dat verschil kleiner, zo melden de wetenschappers. Nu zijn de jongens 5,5 centimeter kleiner, terwijl het lengteverschil bij meisjes 7 centimeter is. Het verschil is kleiner geworden doordat Nederlandse jongeren al meer dan een decennium gemiddeld niet meer langer worden, terwijl de Turkse en Marokkaanse kinderen aan een inhaalslag bezig zijn.

Het nog bestaande verschil kon niet verklaard worden door sociaaleconomische status, woonplaats, ouderlijk opleidingsniveau of welke parameter dan ook. De onderzoekers vermoeden daarom dat er een biologische verklaring voor is, die enkele generaties duurt om te boven te komen. Waarschijnlijk verdwijnt het lengteverschil over de tijd.

De auteurs adviseren om aparte groeitabellen te blijven gebruiken voor kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst om groeiachterstanden op te pikken, de verschillen zijn nog te groot om dezelfde tabel te gebruiken als voor Nederlandse kinderen. Wel moet de tabel die op basis van de gegevens uit 1997 werd opgesteld, worden aangepast aan de nieuwste resultaten.