Turkse en Marokkaanse Nederlanders van de tweede generatie lijken steeds meer op autochtone Nederlanders wat betreft normen en waarden. Wel blijven zij uit wantrouwen en druk van hun ouders de voorkeur geven aan sociale contacten met de eigen groep, wat integratie belemmert. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek door de universiteiten van Tilburg, Nijmegen en Oxford.

In Nederland geboren Turken en Marokkanen kijken vaker Nederlandse televisie, lezen meer boeken en doen vaker aan ‘elitaire’ sporten als hockey en tennis dan de eerste generatie. Maar ze groeien niet in alles naar de autochtone bevolking toe. Zo bezoeken ze minder vaak musea en theaters, blijven ze achter bij het lezen van kranten en maken ze minder gebruik van sociale media.

De verschillen tussen de eerste en tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders worden juist groter. Dat komt volgens de onderzoekers onder meer door de conservatievere waarden die mensen uit armere landen hebben. De tweede generatie neemt de progressievere waarden en normen van een rijk land als Nederland meer over.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders van de tweede generatie integreren weliswaar redelijk goed, maar trekken nog niet veel met autochtonen op. “Dat heeft niet alleen met eigen voorkeuren te maken, maar ook met de afwijzende houding van de autochtone bevolking”, aldus de onderzoekers, die hieruit concluderen dat de integratie nog niet soepel verloopt.
De vier onderzoekers bevroegen in 2010 5312 Turkse en Marokkaanse Nederlanders en autochtonen tussen 15 en 45 jaar over hun sociale contacten, verenigingsdeelname, vrijetijdsbesteding, normen en waarden, levenstevredenheid en politieke voorkeuren.