Sinds juni 2016 is het sociaal verdrag Nederland-Marokko ondertekend. Kort gezegd komt het erop neer dat uitkeringen steeds verder onder druk komen te staan.

Voor mensen die voor in werking treden van het verdrag al in Marokko woonden verandert er niets.

Voor de (WIA-)WGA-vervolguitkering geldt het volgende:

Bij vertrek in 2017 krijg je 20 procent minder
Bij vertrek in 2018 krijg je 30 procent minder
Bij vertrek in 2019 krijg je 40 procent minder.
Kinderbijslag wordt elk jaar 10 procent gekort, tot 60 procent in 2019/2020. Vanaf 2021 zal Nederland geen kinderbijslagen meer betalen voor kinderen die na 1 januari 2021 in Marokko gaan wonen.