Advocaat Mohamed Aghannaj zegt dat de gevangenisdirectie van Oukkacha van plan is om de Riffijnse gedetineerden te verdelen over verschillende gevangenissen buiten Casablanca.

De advocaat zegt ook dat twee Riffijnse gedetineerden ziek zijn en op medische assistentie wachten. Een daarvan is Badr Boulahjal, lid van de muziekgroep Agraf.

De Riffijnse activisten zijn in hoger beroep gegaan en zullen moeten verschijnen voor de rechter in Casablanca. Als zij verplaatst worden naar gevangenissen buiten Casablanca, zullen zij onnodig lange afstanden moeten afleggen.