Volgens een rapport van de VN zal Marokko de komende 35 jaar een sterke demografische groei kennen. Tevens zal er de vergrijzing toenemen en zal er een waarneembare inkrimping van de beroepsbevolking zijn. Tegen de nieuwe eeuw aan zal ook de babysterfte en aantal kinderen per vrouw sterk verminderd zijn.

Piek in 1950
Marokko telt momenteel 34 miljoen en 378 duizend inwoners. Verwacht wordt dat het inwonersaantal in het jaar 2050 oploopt tot 43 miljoen en 696 duizend inwoners. In 2100 zal het aantal echter wel iets zakken naar de 40 miljoen en 888 duizend inwoners.

Babysterfte
Volgens het rapport zou ook de babysterfte in het Noord-Afrikaanse verminderen. Op elk 1000 geboortes zullen er in 2020 13.7 babysterftes zijn ipv van het huidige 20.8. De babysterfte zal in het jaar 2100 drastischer verminderen nog maar 4.9 sterfgevallen op de 1000 tellen.

Kleinere gezinnen
Gemiddeld zullen er tussen het jaar 2015 en 2020 2.38 geboortes per vrouw zijn. Tussen 2025 en 2030 zal het gemiddelde aantal kinderen 2.13 zijn. Tegen het einde van de eeuw zullen het er maar 1.82 kinderen per vrouw zijn.