Het project Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders van Trias Pedagogica is de eerste winnaar van de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling.

Directeur Abdellah Mehraz van adviesbureau voor interculturele pedagogiek Trias Pedagogica nam de prijs, waaraan een bedrag van 20.000 euro is verbonden, op vrijdag 1 juni in ontvangst. Door het opleiden van debatleiders en het organiseren van opvoeddebatten vooral over lijfstraffen, vergroot het project de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding. Volgens de jury levert het project een waardevolle bijdrage aan de bestrijding van kindermishandeling en richt het zich op een moeilijk bereikbare risicogroep waar fysiek ingrijpen als geëigend opvoedmiddel wordt gezien.

Het doel van de prijs -voorheen de Jan Brouwerprijs – is om initiatieven te stimuleren die op een vernieuwende manier werken aan het voorkomen van kindermishandeling. De prijs is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling (VKM).