Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil Oost-Europeanen die meer dan drie maanden werkloos zijn deporteren naar hun land van herkomst.

De VVD’er heeft plannen in die richting aangekondigd. Verder wil hij ook de import van seizoensarbeiders uit Roemenië en Bulgarije aan banden leggen, zodat Nederlandse werklozen aan het werk kunnen. “Er zijn 500.000 Nederlanders onder de 65 jaar die kunnen werken maar met een uitkering langs de kant staan,” aldus Kamp.

Louis Bontes reageert verheugd op de plannen. Volgens het PVV-Kamerlid zorgen Polen, Roemenen en Bulgaren op veel plaatsen voor overlast. “Ze zijn vaak dronken en maken zich schuldig aan kleine criminaliteit. Mensen in de wijken storen zich daar aan, dat hoor ik ook van de politie”, aldus Bontes.

Kamps plannen botsen wel met EU-wetgeving. Zo is uitzetting van Poolse arbeiders in strijd met de binnen de EU geldende regels op arbeidsmigratie. Daarnaast is ook het voorstel om migranten pas werkloosheidssteun te geven nadat ze vijf jaar legaal in Nederland verblijven niet conform Europese regelgeving.

Uit cijfers van Sociale Zaken blijkt dat er zo’n 200.000 Oost-Europeanen, waarvan 115.000 Polen, officiëel in ons land werken en ook belastingen en sociale zekerheid betalen. Zo’n 1.500 daarvan ontvangen een ww-uitkering.

De Britse krant The Guardian meldde gisteren dat Silvio Berlusconi en Nicolas Sarkozy vandaag praten over afschaffing van open grenzen binnen de Schengenzone.