De keuze voor een autochtone partner is relatief normaal onder allochtone jongeren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Pascale van Zantvliet die is verbonden aan de Tilburg University (UVT).

Volgens Van Zantvliet is een autochtone partner gebruikelijker onder latere generaties allochtonen. Van de jongens in een relatie heeft 58 procent een autochtone partner, bij meisjes ligt dit percentage op 44 procent.

Internationaal
De promovenda analyseerde voor het onderzoek onder andere een grootschalige internationale panelstudie onder autochtone en allochtone jongeren in Engeland, Duitsland, Nederland en Zweden.

Partnerkeuze
Om nog meer inzicht te krijgen in de invloed van de ouders, analyseerde Van Zantvliet tevens de data van de Netherlands Life Course Study, een grootschalige Nederlandse panelstudie onder autochtone Nederlanders en Turkse en Marokkaanse allochtonen in de leeftijd van 18 tot en met 45 jaar.

Huwelijkspartner
Zij vindt hierin dat ouderlijke bemoeienis met de partnerkeuze van hun kinderen relatief gebruikelijk blijkt onder Turkse en Marokkaanse allochtonen. Waar minder dan vijf procent van de autochtone Nederlanders aangeeft dat hun ouders een rol hebben gespeeld in hun partnerkeuze, geeft ongeveer 35 procent van de Marokkaanse allochtonen en 40 procent van de Turkse allochtonen aan dat ouders een kleine dan wel grote rol hebben gespeeld in de keuze van hun huwelijkspartner.