In het eerste kwartaal van 2012 is de werkloosheid onder Marokkaanse Nederlanders gestegen tot 20%. Dat is ruim vier maal zo hoog als onder autochtonen (4,8%). In totaal waren 26.000 Marokkaanse Nederlanders werkloos. In het 4e kwartaal van 2011 waren dat er nog 19.000 en in het 1e kwartaal 2011 14.000. De werkloosheid onder deze groep neemt steeds sterker toe. Opvallend is de toename van de werkloosheid onder jonge vrouwen.

De ontwikkeling van de werkloosheid onder andere etnische minderheden is vergelijkbaar, maar de toename is het grootst onder Marokkaanse Nederlanders. Van het 1e kwartaal 2011 tot en met het 1e kwartaal 2012 steeg de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen met 2,7% (van 12,5 naar 15,2%). Onder Marokkaanse Nederlanders met 9,5% (van 10,5 naar 20%). De stijging was het kleinst onder autochtonen: 0,5% (van 4,3 en 4,8%).
Opvallend is de groei van de werkloosheid onder Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Die steeg tussen het 1e kwartaal 2011 en het 1e kwartaal 2012 met maar liefst 12% (van 8,1 naar 20,1%). Onder mannen was de stijging 8% (van 12 naar 20%).

Jonge vrouwen het hardst getroffen
Bijna een op de drie jongeren van 15-25 jaar uit etnische minderheden* is nu werkloos (29,1%) tegen een jeugdwerkloosheid onder autochtone jongeren van 9%. In vergelijking met het 1e kwartaal 2011 is de werkloosheid onder autochtone jongeren met 1% toegenomen (van 8 naar 9%). Voor jongeren uit etnische minderheden bedroeg de stijging 7,4% (van 21,7 naar 29,1%).

Daaronder valt vooral de sterke stijging in de werkloosheid onder jonge (15-25 jaar) allochtone vrouwen op. Die ligt nu op maar liefst 32%. Dat is een toename van 12,9% ten opzichte van het 1e kwartaal 2011 (19,1%). Van de jonge autochtone vrouwen is 9,5% werkloos; de toename t.o.v. het 1e kwartaal 2011 bedraagt 0,6%.
Onder jonge mannen uit etnische minderheden steeg de werkloosheid ook, maar minder sterk: met 2,8% (van 23,9 naar 26,7). Onder jonge autochtone mannen was de stijging 1,4% (van 7,2 naar 8,6%).
Kabinet aan zet
In een brief aan het demissionaire kabinet heeft het SMN haar bezorgdheid uitgesproken over deze onrustbarende werkloosheidscijfers en aangedrongen op maatregelen om deze trend te keren. De cijfers tonen volgens het SMN eens te meer aan dat algemeen arbeidsmarktbeleid niet effectief is voor Marokkaanse Nederlanders en andere minderheden en voor hen zelfs negatief uitpakt. Zo verkeert het kabinetsmotto ‘niet de afkomst maar de toekomst’ in de praktijk in haar tegendeel.

Persbericht SMN.