Na Amsterdam is Nijmegen de tweede gemeente in Nederland die extra maatregelen te neemt om te voorkomen dat allochtone Turken en Marokkanen hun echtgenotes en kinderen dumpen in het land van herkomst……….

Burgemeester Bruis wil actief gaan lobbyen voor een wetswijziging die het onmogelijk maakt dat mannen hun echtgenotes uitschrijven in het gemeentelijk basisregister. Hij haakt daarmee aan bij een soortgelijk initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Jaarlijks worden enkele tientallen vrouwen door hun partner ‘gedumpt’ in het land van herkomst, meestal tijdens een zomervakantie. Reden kan zijn dat de man van zijn vrouw af wil, of vindt dat ze te westers is geworden. Omdat hij het paspoort afpakt, hebben slachtoffers vaak de grootst mogelijke moeite om terug te keren; soms lukt dat pas na jaren.

De Nijmeegse PvdA-fractie trok onlangs aan de bel bij Bruls. De partij vindt dat de gemeente zich te passief opstelt bij signalen van achterlating.