Al Wasat, de enige onafhankelijke krant in Bahrain, is zondag jl. gesloten omdat zij ogenschijnlijk de protesten in de Rif zou hebben gesteund.
De krant werd door Bahreinse Ministerie van Informatie beschuldigd van ‘ het herhaaldelijk schenden van de wet, die het verspreiden van nieuws dat de verdeeldheid in de samenleving aanwakkert en de relaties met van het koninkrijk Bahrein met andere landen ondermijnt’, verbiedt.

Het ging hierbij om een artikel op pagina 9 van de zondag editie, waarin naar men zegt ‘laster tegen een Arabische zuster staat’, was opgenomen. Volgens Mansoor Al-Jamri, de hoofdredacteur van Al Wasat, besprak de column afgedrukt op die pagina de aanhoudende protesten in de Rif.

De protesten in de Rif, die zich concentreren in Al Hoceima, hebben de koppen van alle kranten in de wereld gehaald, nadat de protestbeweging groeide toen de leider Nasser Zefzafi gearresteerd werd. De demonstranten eisten economische ontwikkeling en toegang tot sociale voorzieningen en sinds de arrestatie van de leiders, gegarandeerde burgerrechten.

Al Jamri verdedigde de publicatie van de column, door te verklaren dat de krant beide perspectieven zowel die van de Marokkaanse regime als die van de demonstranten weergaf. Hij typeerde de sluiting van de krant door het ministerie van informatie als ‘hardvochtig en schokkerend’.

Het Bahrains Instituut voor Rechten en Democratie, dat gevestigd is in Londen, deelde aan Yahoo News mee, dat dit ‘het laatste feit is binnen de neerwaartse spiraal waarin de onafhankelijke burger samenleving zich bevindt’.

Het is niet de eerste keer dat Al Watan is gesloten sinds haar oprichting in 2002. Tijdens een regeringscrisis in april 2011, werd Al Jamri van zijn positie verwijderd en kwam de krant op 3 april niet uit. Al Jamri werd weer als hoofd redacteur aangesteld in augustus 2011 en was sindsdien in deze positie actief.

In augustus 2015 en opnieuw in januari 2017 werd Al Wasat gesloten omdat zij ogenschijnlijk ‘ tot opruiing aanzette en de nationale eenheid schaadde’.