Nederland en Marokko hebben nog steeds geen akkoord bereikt over het aanpassen van het sociale zekerheidsverdrag tussen beide landen. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Begin mei had Asscher nog de verwachting uitgesproken binnen enkele weken een akkoord te kunnen presenteren.

“Op dit moment zijn de onderhandelingen met Marokko nog niet afgerond. Partijen hebben meer tijd nodig dan oorspronkelijk voorzien. In de besprekingen is wel voortgang geboekt. Ik heb dan ook nog steeds de verwachting dat ik overeenstemming kan bereiken”, schrijft Asscher.