De Nederlandse politie discrimineert op ras. Dat stelt antropoloog Paul Mutsaers in zijn promotieonderzoek, schrijft Trouw. Mutsaers, die deze week aan de Tilburg University promoveert, constateerde dat bij controles vaak vooraf op etniciteit een doelgroep wordt bepaald, bijvoorbeeld Turks, Marokkaans of Surinaams.

Hij wijt dat aan de grote mate van vrijheid die Nederlandse agenten hebben om op het eigen inzicht af te gaan en minder op de regels. ,,Agenten zijn de afgelopen tien jaar getraind om op hun eigen ideeën, vakmanschap en onderbuikgevoel af te gaan, in plaats van op de regels. Vervolgens misbruikt een deel van hen de discretionaire ruimte.”

,,Bij meer dan de helft van de verkeerscontroles die ik heb meegemaakt, zeker tientallen keren, werd vooraf een etnische doelgroep bepaald. Als het raampje omlaag ging en er zat een autochtone Nederlander, dan mocht hij doorrijden”, zegt Mutsaers, die anderhalf jaar op drie plaatsen meeliep met agenten, ruim tachtig politiemensen interviewde en twintig dienders een dagboek liet bijhouden. ,,Dus de vraag is, richt de politie zich op die allochtone groepen omdat ze vaker in de misdaadcijfers voorkomen of komen die groepen vaker voor in diezelfde cijfers omdat de politie zich vaker op hen richt?”

Mutsaert constateert dat agenten dakloze migranten naar de stadsgrens brengen of dat Oost-Europeanen uit het centrum worden verjaagd. ,,Daar is geen enkele wettelijke basis voor.”

Allochtonen collega’s gediscrimineerd
Ook wordt er binnen het korps gediscrimineerd door autochtone politieagenten richting hun allochtone collega’s. ,,Er worden op het prikbord krantenberichten opgehangen waarop koppen die negatief over de islam of migranten zijn omcirkeld.”

De Nationale Politie zegt in een reactie dat ‘het thema hoog op de agenda staat’. ,,Mechanismes van in- en uitsluiting verdienen serieuze aandacht. De analyse van Mutsaers herkennen we niet direct maar we gaan met hem in gesprek.”