Vandaag hebben Nederlandse Imazighen voor de Algerijnse ambassade in Den haag gedemonstreerd tegen het recente geweld in de Algerijnse stad Ghardaïa tegen de Mzabet Imazighen. De demonstranten zijn verontwaardigd dat het geweld al maanden voortduurt en de escalatie waarbij een week geleden tientallen doden zijn gevallen. De slachtoffers zijn gevallen in wat gezien wordt als sektarisch geweld. De demonstranten spreken van een slachting tegen Imazighen.

Toelaten geweld
Volgens de demonstranten zijn de Algerijnse de autoriteiten verantwoordelijk voor de gang van zaken. De Algerijnse autoriteiten zouden de Mzabet Imazighen niet in bescherming nemen en het geweld zelfs toelaten.

Weigeren ontvangst brief
De demonstranten gaven aan het vreemd te vinden dat de ambassade brief met eisen niet in ontvangst te wil nemen. Zij eisen hierin dat de Algerijnse autoriteiten ingrijpen en stoppen met het vermoorden van wat zij noemen de eigen mensen. De demonstranten wijzen de Algerijnse autoriteiten op dat Imazighen de huidige ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en bereid zijn verdere stappen te ondernemen als het geweld niet stopt.