Op 21 mei sloot de Nederlandse regering twee militaire samenwerkingsakkoorden af met Marokko – een land dat het leeuwendeel van zijn militair potentieel inzet in de Westelijke Sahara, dat het sinds 1975 grotendeels bezet.

De verdragen zijn ondertekend door Nederland’s Ambassadeur te Rabat, Ronald Gerard Strikker, en door de Marokkaanse Minister van Defensie Abdeltif Loudyi. De ondertekening vond plaats op het hoofdkantoor van de Generale Staf van de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR).

De bedoeling van de overeenkomsten zou zijn om de vriendschap tussen de twee koninkrijken te consolideren, de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie te versterken door middel van trainingen en uitwisseling van experts, en om gezamenlijke oefeningen voor te bereiden. Dat meldt althans de Marokkaanse pers. In de Nederlandse pers blijft het stil.

Beide verdragen zijn nog niet in werking getreden. Ze worden wel al vermeld in de verdragenbank van op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De inhoud is echter nog niet beschikbaar.

Sinds 1975 is een wezenlijk deel van het Marokkaanse leger tewerkgesteld in Afrika’s laatste kolonie, de Westelijke Sahara. Driekwart van dat gebied wordt vandaag nog steeds door Marokko bezet, in weerwil van honderden VN Resoluties en een opinie van het Internationaal Gerechtshof. De Marokkaanse troepen worden ingezet om de 2700-kilometer lange verdedigingsmuur te bewaken, die Marokko dwars doorheen de Westelijke Sahara optrok, en om elke vorm van Saharaans protest op hardhandige wijze de kop in te drukken.

Een Saharawi meisje toont de Saharawi vlag als protest tegen de Marokkaanse muur, die haar vaderland in twee deelt. Copyright Stefano Montesi.

Like Amazightimes op Facebook