Koning Mohammed VI gaf vandaag een toespraak in het parlement.

In zijn toespraak op vrijdag 12 oktober, tijdens de opening van de eerste parlementaire sessie van het wetgevingsjaar, sprak Mohammed VI over de herinvoering van de militaire dienstplicht in Marokko. Eén ding is zeker: het geldt voor alle betrokken Marokkanen, zonder onderscheid.

Voor Mohammed VI heeft de militaire dienstplicht, net als de lopende hervormingen gericht op het onderwijs en beroepsopleiding, een en hetzelfde doel: verbetering van de levensomstandigheden van de burgers in het algemeen en van de jongeren in het bijzonder.

“De militaire dienstplicht versterkt het gevoel van nationale verbondenheid. Het biedt ook training en mogelijkheden voor sociale en professionele integratie om dienstplichtigen in staat te stellen hun vaardigheden, hun gevoel van betrokkenheid en hun verantwoordelijkheid te tonen.

In dit verband moet worden benadrukt dat alle Marokkanen die betrokken zijn bij de militaire dienstplicht, zonder uitzondering, in dit opzicht gelijk zijn, ongeacht hun sociale klasse, hun diploma’s en hun opleidingsniveau.”