De 20 februari beweging, Een beweging die in Marokko is ontstaan en voor een democratisch Marokko en een transparant politiek- systeem en de bestrijding van de corruptie in Marokko pleit. De beweging vond veel weerklank op straat in Marokko. Zo gingen vanaf 20 februari, de dag waarnaar de beweging genoemd is, regelmatig tientallen duizenden mensen de straat en er werd kritisch en hard werd uitgehaald naar het Marokkaanse overheids en het koninklijk instituut. Het volk liet haar stem horen, het koos een nieuw lijfspreuk: waardigheid, vrijheid en sociale rechtvaardigheid. Het volk wilde échte democratie, het volk wilde eerlijkheid.

En inderdaad, al heel gauw ‘zwichtte’ de absolute monarch, Koning Mohamed 6, voor de kritiek en zette hij na een toespraak een grondwetshervormingcommissie op. Hij wees de leden aan en de kaders door zijne majesteit bepaald. Niet lang daarna kwam na wat gesleutel door een koninklijk adviseur en werd het nieuwe grondwetsvoorstel gepresenteerd. Veel politieke partijen waren vóór ze goed hebben kúnnen weten wat in dit voorstel stond al positief. Twee weken na het voorstel kreeg het volk een referendum over de grondwet voor de kiezen. Bijna 99% van het volk zou met ‘ja’ gestemd hebben. Een magisch percentage als je weet dat sinds 20 februari duizenden de mensen de staat op gaan die dit referendum hebben geboycot. De 20 februari beweging en het volk waren dit poppentheater van koning, regering en partijen zat.

Het protest van het Marokkaanse volk bleef ook in Nederland niet onopgemerkt. Zo is ook in Nederlands al gauw een tak van deze beweging ontstaan en werd de eerste demonstratie op 20 maart op het Beursplein in Rotterdam gehouden. Dezelfde dag die in Marokko als protestdag werd afgeroepen. In April heeft de Nederlandse tak een cultureel Manifestatie gehouden op het Amsterdamse beursplein en in mei was er een demonstratie in Utrecht. Hierna volgden verscheidene debatten en bijeenkomsten over de 20 februari beweging en de eisen van deze. Hierbij was ook de 20 februari- beweging Nederland bij.

Wat hier in Nederland omarmd werd is helaas niet alleen de beweging en haar eisen, maar ook het Marokkaanse overheids poppentheater. Afgelopen zaterdag schreef de Trouw dat Mohamed Rabbae, ex-politicus van GroenLinks 1 van de oprichters zou zijn van de Nederlandse tak van de 20 februari beweging. Vreemd, hoe kan een net opgerichte tak van een beweging al maanden aan het werk zijn? Hebben we het over dezelfde magie als waar het Marokkaanse overheidsapparaat meester in bleek te zijn of wil Mohamed Rabbae zich koste wat het kost laten zien?. Waarom wil deze ex-politicus haantje de voorste zijn in deze beweging? de meermalen en op meerdere terreinen mislukte Rabbae lijkt met de eer te willen strijken van een jongeren beweging die juist veel lof kreeg omdat het een volksbeweging is die voor een burgerlijke staat strijdt en waarvan de aanhangers pleiten voor transparantie, gelijkheid en zelf wel een frisse en nieuwe visie hebben? Rabbae, ga met pensioen!