Een verhuizing van het Vlaams-Marokkaanse culturenhuis Daarkom uit het Gaîté-gebouw aan de Wolvengracht is stilaan een reële optie. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) wil in de toekomst veel meer geld naar de werking van vzw Daarkom laten vloeien. Ook interculturele projecten in Vlaanderen zouden dan mogelijk zijn. Nu slorpt de huur van La Gaîté 60 procent van de werkingsmiddelen op, en dat is onhoudbaar.

In de plenaire vergadering woensdag in het Vlaams Parlement werd nogmaals gediscussieerd over de toekomst van het culturenhuis Daarkom. “Marokko en de Vlaamse overheid geven nu een half miljoen euro per jaar aan Daarkom, en dat willen we zo houden”, zegt Gatz. Dat is een van de conclusies uit zijn overleg in de Marokkaanse hoofdstad Rabat begin februari met Anis Birou, minister voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland.

“We zoeken naar een manier om 80 procent van het budget naar de werking van Daarkom te laten vloeien, want nu blijft er te weinig geld over om een goede werking te kunnen ontplooien”, zegt Gatz. “Daarvoor herbekijken we nu verschillende juridische stappen, waaronder ook de huurovereenkomst met de eigenaar van La Gaîté.” Dat het huurcontract effectief wordt opgezegd kan minister Gatz nog niet bevestigen.

Het wurghuurcontract voor het gebouw kost ongeveer 300.000 euro per jaar. Wanneer dat contract opgezegd wordt, hangt er voor Vlaanderen wel een schadevergoeding van 1,25 miljoen euro aan vast. “Nu wordt enkel de eigenaar van het gebouw beter van het geld dat naar Daarkom gaat, en niet de Vlaamse of Marokkaanse gemeenschap. Dat geld kon beter naar Brussel gaan of naar een ander project voor interculturele samenwerking”, zegt Vlaams minister Karl Vanlouwe (N-VA) tijdens het debat.
Als minister Gatz een manier vindt om het budget voor de werking te verhogen is er volgens hem ook ruimte voor een werking van Daarkom buiten de grenzen van het Brussels Gewest. “Zo hebben we de kans over heel Vlaanderen en Brussel bruggen te bouwen tussen Vlamingen met verschillende culturele achtergrond”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet (CD&V).

De beslissing over wel of niet verhuizen uit de Wolvengracht zal minister Gatz pas officieel kunnen bevestigen rond 18 maart. Dan ontmoet hij minister Birou opnieuw in Brussel en gaat het overleg over Daarkom verder.