Noureddine Adherbal

Aan het begin van de zitting waren er drie afwezigen waaronder Ibrahim Bouziyan, Hoessein Idrissi en Jamal Naimi. Deze afwezigheden werden ook gestaafd met een doktersattest aan de vertegenwoordiger van het OM.

Tijdens de zitting werden Rabi3 Alablaq en Samir Ighid onwel door maagklachten.
De verdediging uitte haar bezorgdheid wegens de vele gelijktijdige ziektegevallen, en eiste de inzage van de doktersattesten.

Het OM wilde hier niet op ingaan en wilde deze discussie niet voeren in de rechtbank.
Het OM:” Deze ziektegevallen zijn normaal en geen reden tot bezorgdheid.”