Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse zaken heeft vorig jaar weer Amazigh voornamen geweigerd omdat ze te buitenlands klonken.

In de loop van 2016 werden 27 van de 36 voornamen waarover twijfels bestonden door de Hoge commissie van de Burgerlijke stand geweigerd.

TelQuel kreeg deze cijfers van het ministerie van Binnenlandse zaken. De meeste voornamen werden geweigerd om ze te buitenlands klonken.

In hetzelfde jaar heeft de Marokkaanse overheid 2945 aanvragen tot naamveranderingen ontvangen, waarvan 2137 werden goedgekeurd.