Omar Hilale, ambassadeur van Marokko bij de VN, heeft in een brief aan de voorzitter van de VN-veiligheidsraad Gustavo Meza-Cuadra, een harde optreden van Marokko beloofd in geval van een verplaatsing door de Polisario van enige civiele, militaire, administratieve of andere structuur van de kampen van Tindouf naar het oosten van het veiligheidssysteem in de Marokkaanse Sahara.

Marokko oordeelt dat deze “illegale handeling” een ernstige bedreiging vormt voor het politiek proces van de VN voor een oplossing voor de Sahara kwestie.

Het Koninkrijk eist van de VN een interventie om de “andere partijen” te stoppen in hun “handelingen tegen de vrede, stabiliteit en regionale veiligheid”. Marokko wil dat de VN het nodige doet om het vertrek van de Polisario uit de bufferzone te garanderen.

De Polisario bereidt zich voor om de gebouwen van enkele van zijn bestuurlijke en militaire structuren uit de Tindouf-kampen in Algerije, waar ze sinds het begin van het geschil in 1975 gevestigd zijn, te verplaatsen naar de regio’s van Bir Lahlou en Tifariti, beiden onder toezicht van Marokko.

Omar Hilale herinnert er in zijn brief aan dat “aan de vooravond van de inwerkingtreding van het staakt-het-vuren, onder toezicht van de Verenigde Naties, in september 1991, het gebied ten oosten van het veiligheidssysteem in de Marokkaanse Sahara”, vrijwillig aan Marokko was toevertrouwd om de spanningen met Algerije te verminderen en de hervatting van de vijandelijkheden te voorkomen.