Allochtone patiënten blijken vaker last te hebben van angst en depressieve gevoelens dan autochtone patiënten, zo blijkt uit onderzoek van Gerlinde Haverkamp van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

Vooral eerste generatie Marokkaanse en Turkse patiënten blijken gevoelig voor angst en somberheid. Van de autochtone patiënten bleek 54% last te hebben van angst of depressieve gevoelens, terwijl 66 % van de allochtone patiënten aangaf hiermee te kampen.

‘Het is van groot belang dat artsen zich hiervan bewust zijn’, stelt Haverkamp, die volgend jaar op dit onderwerp promoveert aan de VU. ‘Stress en depressie zijn risicofactoren voor het verloop van alle chronische somatische aandoeningen. Patiënten die daarnaast last hebben van depressie of angst worden niet alleen vaker opgenomen, behandelingen slaan bovendien minder goed aan.’

Oorzaak
Het onderzoek vond plaats onder 904 patiënten van Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Indonesische en Surinaamse afkomst. Opvallend is dat vooral Turkse en Marokkaanse patiënten aangaven last te hebben van angst en depressie. Mogelijk spelen het ervaren van discriminatie of lagere acculturatie, zoals een aanwezige taalbarrière, een rol.