Twee jaar en 4 maanden na diens aantreden, heeft Amazightimes een interview aangevraagd bij de Marokkaanse ambassadeur in Nederland Abdelouahab Bellouki. Amazightimes heeft de ambassadeur gesproken over verschillende thema’s die de Marokkaanse Nederlanders aangaan zoals de belabberde dienstverlening van vliegmaatschappij Royal Air Maroc, landonteigening in Marokko door de staat en de dienstverlening van Marokkaanse consulaten in Nederland. Amazightimes vroeg de ambassadeur ook over discriminatie in Nederland, identiteitsvorming van Marokkaans Nederlandse jongeren en over de eventuele bijdrage die de Marokkaanse staat hier levert. Uiteraard ontbreekt hierbij de positie van het Tamazight en het onderwijs hiervan in Nederland niet in het interview. Amazightimes vroeg de ambassadeur naar de samenwerking van de Marokkaanse regering voor -een al dan niet preventieve- aanpak van radicalisering en sprak daarbij over de inzet van Imams uit Marokko en diens politieke kleur. Het interview is in het Tamazight en zal in delen gepubliceerd worden met een bijbehorend artikel.

28 maanden Bellouki
Een dag voordat minister Asscher aangaf dat het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko zal worden aangepast, gaf de ambassadeur aan dat het bepleiten van de kwestie prioriteit had en heeft sinds zijn aantreden. De ambassadeur gaf aan een nieuwe traditie te zijn gestart door jaarlijks de eerste gastarbeiders te eren. Ballouki zegt ook geïnvesteerd te hebben in de verbetering van de dienstverlening van de 4 Marokkaanse consulaten in Nederland.

Landonteigening land in Marokko
De Marokkaanse gemeenschap in binnen-en buitenland krijgt vaak te maken met landonteigening. Officieel kan een stuk grond enkel van burgers onteigend worden voor gemeenschapsbelangen. In het verleden zijn soms politici betrokken bij deze onteigening. Volgens de ambassadeur is het probleem slechts een juridisch getouwtrek, waarbij het vervelend is dat mensen niet bekend zijn met hun rechten. Dat sommigen in Europa wonen maakt de kwestie niet gemakkelijker. Volgens de ambassadeur hoeft men niet te verwachten dat de staat een gunstige prijs toekent. Dat het soms ook onbekend is wie de rechtmatige eigenaar is van land zou de situatie ook vaak ingewikkelder maken.