Twee jaar en 4 maanden na diens aantreden, heeft Amazightimes een interview aangevraagd bij de Marokkaanse ambassadeur in Nederland Abdelouahab Bellouki. Amazightimes heeft de ambassadeur gesproken over verschillende thema’s die de Marokkaanse Nederlanders aangaan zoals de belabberde dienstverlening van vliegmaatschappij Royal Air Maroc, landonteigening in Marokko door de staat en de dienstverlening van Marokkaanse consulaten in Nederland. Amazightimes vroeg de ambassadeur ook over discriminatie in Nederland, identiteitsvorming van Marokkaans Nederlandse jongeren en over de eventuele bijdrage die de Marokkaanse staat hier levert. Uiteraard ontbreekt hierbij de positie van het Tamazight en het onderwijs hiervan in Nederland niet in het interview. Amazightimes vroeg de ambassadeur naar de samenwerking van de Marokkaanse regering voor -een al dan niet preventieve- aanpak van radicalisering en sprak daarbij over de inzet van Imams uit Marokko en diens politieke kleur. Het interview is in het Tamazight en zal in delen gepubliceerd worden met een bijbehorend artikel. Vandaag, deel twee.

Identiteit:
Volgens de ambassadeur moet men niet vergeten dat Marokkanen verschillende identiteiten hebben; zoals Amazigh, Europees, Afrikaans, Islamitisch, Joods, enzovoorts. Daarnaast heeft de Marokkaanse cultuur, in de loop der geschiedenis, vele invloeden van buitenaf gekend met verschillende aspecten. Dit heeft een grote rol gespeeld bij het vormen van de identiteit. Zo ook voor de mensen die in Europa leven. Velen voelen zich hier een tweederangsburger en als ze naar Marokko op vakantie gaan, worden ze daar ook als buitenlanders aangezien. Wat erg belangrijk is, is dat men integreert in het land waar men woont en tegelijkertijd kennis moet hebben van de eigen geschiedenis en cultuur en op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen in Marokko, als het gaat om bijvoorbeeld de grondwet.

Radicalisme:
Veel Marokkanen zijn afgereisd naar Syrië en Irak (vanuit Marokko ongeveer 1500). Volgens de ambassadeur is dat niet gebonden aan een nationaliteit. “Mensen zijn vaak op zoek naar een doel in het leven. Ieder mens zoekt iets. De redenen dat men s kiest voor het Jihadisme, komen voort uit het gebrek aan een sociaal maatschappelijk vangnet. Als een jongere uit een gebroken gezin komt, geen werk, geen opleiding, enzovoorts, dan is iemand meer vatbaar voor ronselaars.” De ambassadeur geeft aan dat er in het kader van de aanpak radicalisering, verregaande samenwerkingsinitiatieven zijn tussen Nederland en Marokko. Volgens de ambassadeur kan Nederland veel inspiratie opdoen door te kijken naar de aanpak zoals Marokko die kent. Ook onderkend Bellouki het probleem met de taalbarrière. Volgens de ambassadeur moeten moskeeën meer hun best doen om ook in het Tamazight te communiceren, en vooral de moeite nemen om de taal van jongeren te spreken