Het blijft een taboe onderwerp. Toch zijn jaarlijks duizenden Marokkaanse mannen het slachtoffer van huiselijk geweld.

Volgens Abdelfattah Bahjaji, voorzitter van het Marokkaans Netwerk voor de Verdediging van de Mensenrechten, werden ruim 20.000 mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld door de organisatie geïdentificeerd sinds 2008. Volgens ALM weerspiegelen deze cijfers de realiteit echter niet.
« Veel misbruikte mannen durven niet te getuigen. Ze zijn bang voor hun imago wat hen tegenhoud om het geweld vanwaar ze het slachtoffer zijn aan te geven. », aldus Bahjaji. Deze mannen kunnen bovendien nergens worden opgevangen. De organisatie biedt hen meestal onderdak aan in jeugdhuizen.

Van de gevallen die bij de organisatie worden gemeld heeft tussen 20 en 25 procent betrekking tot fysiek geweld. Bahjaji geeft het voorbeeld van een man die door zijn vrouw en zijn schoonmoeder met een stok werd mishandeld alvorens het huis te worden uitgezet.

Sommige mannen zijn ook het slachtoffer van seksueel geweld. Voorbeeld daarvan is een man die hulp zocht bij de organisatie na door zijn werkgeefster te zijn ontslagen omdat hij geen seksuele relatie met haar wilde.