Bart De Wever (N-VA) zal niet vervolgd worden na een klacht wegens racisme. Die klacht kwam van een Marokkaanse mensenrechtenorganisatie na uitspraken van de N-VA-voorzitter over de Amazigh-gemeenschap, maar het parket heeft de zaak geseponeerd.De Wever zei tijdens een uitzending van “Terzake” in maart vorig jaar dat racisme een gevolg en geen oorzaak is van de problemen in onze samenleving. Hij zei daarbij dat sommige bevolkingsgroepen te weinig attitude hebben om een opleiding te volgen en werk te zoeken en verwees met name naar de Marokkaanse Berbers in zijn stad.

Die uitspraak veroorzaakte commotie; zeven Marokkaanse Belgen en een Marokkaanse mensenrechtenorganisatie pikten de uitspraken van De Wever niet en dienden een klacht in bij het Antwerpse parket wegens racisme. Ze werden daarbij begeleid door advocaat Abderrahim Lahlali.

Het gerecht heeft de uitspraken onderzocht, maar acht de uitspraken van de burgemeester van Antwerpen en N-VA-voorzitter niet in strijd met de racismewetgeving. De klacht blijft dus zonder gevolg.