Journalist Rik Goverde is Marokko uitgezet ‘conform de juridische regels’. Dat kreeg minister Bert Koenders als antwoord van het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op vragen over de uitzetting van Goverde. De Tilburgse oud-BDjournalist werd vorige week aangehouden en op de boot gezet naar Spanje.

Volgens Koenders antwoordde het Marokkaanse ministerie dat Goverde was uitgewezen wegens ‘herhaaldelijke overtreding van de juridische regelgeving betreffende buitenlandse correspondenten in Marokko’. Hem wordt verweten dat hij journalistieke activiteiten ontplooide terwijl hij niet geregistreerd was als buitenlandse correspondent en niet beschikte over een perskaart.

Goverde werd een week geleden plotseling dat land uitgezet waar hij al twee jaar werkte zonder perskaart en werkvergunning. “Ik heb deze wel aangevraagd, maar heb ‘m nooit gekregen”, aldus Goverde die wel op tijd de aanvraag indiende.
Volgens minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders wordt nu nagegaan of Goverde alsnog over een geldige perskaart kan beschikken.

Persvrijheid
Koenders benadrukte in zijn antwoord op vragen die vanuit de Tweede Kamer waren gesteld dat ‘de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid een prioriteit is voor Nederland’. Nederland vraagt hier aandacht voor, ook in Marokko stelt Koenders. “Bovendien financiert Nederland in dit land via het mensenrechtenfonds en Matra-Zuid projecten ter bevordering van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.”