Noureddine Adherbal

Mohamed Jalloul, een van de leiders van de Riffijnse Volksbeweging heeft vandaag maandag bij zijn verhoor in de rechtbank op verschillende manieren aangetoond waarom “de culturele en historische specificiteit van de Rif, het recht van de demonstranten in de Rif om hun symbolen te gebruiken geen afbreuk doen aan de eenheid van Marokko en dit ook geen oproep betekent tot separatisme.”

FB IMG 1494182274435

Mohamed Jalloul

Tegen de Rechter Ali Tarshi zei hij het volgende: ” Soevereiniteit omarmt alle culturen samen met haar eigenheden en ware eenheid is de erkenning van deze allemaal. We praten over de `mens´ Edelachtbare, en elke mens heeft een cultuur dat de basis vormt van zijn bestaan. Edelachtbare, toen de Riffijnen op straat kwamen was dit niet uit rebellie, noch om de Staat te ontkennen. Ze demonstreerden enkel om hun rechten in dit land.”

Hij ging verder: “ wat betreft culturen en specificiteiten mijnheer de Rechter, heeft niemand het recht om een ander uit te sluiten noch om zich denigrerend uit te laten over de ander zijn cultuur en geschiedenis. Tijdens officiële toespraken spreekt men over multiculturalisme als een meerwaarde en een rijkdom, maar langs de andere kant worden we berecht omwille die culturele verschillen. Beschouwt U deze verschillen als louter folkloristisch en enkel bestemd voor het verfraaien van een scene?
De trots op de verschillende historische culturele eigenheden van de regio’s van het land is de basis van echt patriottisme Mijnheer de Rechter. Soevereiniteit kan niet deelbaar zijn, en de heersende cultuur mag niet ten koste gaan zijn van de andere. De kracht zit in de vereniging van allen.”

Jalloul vervolgde zijn toespraak met gebruik van religieuze teksten en filosofische ideeën vooral wanneer hij over de mens spreekt, hij zei: “De Mens, Edelachtbare, is niet alleen fysiek entiteit, maar wat hem van het dier onderscheidt, is zijn cultuur, anders is hij slechts een biologisch wezen.”

Zijn toespaak kwam tot een einde en vervolgde met “ Edelachtbare, het is niet mijn bedoeling om al te lang het woord te voeren voor U eervol Hof maar een aantal van de beschuldigingen die aan de gedetineerden werden toegeschreven, was omdat ze culturele en historische symbolen droegen, en ik vind dat dit getuigt van echt patriottisme. Als ze hun cultuur en geschiedenis koesteren, wil dit niet zeggen dat ze ‘chauvinisten’ zijn, het doet ook geen afbreuk aan hun trots op dit grote land dat we ook koesteren.”

Mohamed Jalloul sprak vol zelfzekerheid en vertrouwen tegen de Rechter “Het land van Marrakesh, meneer de Rechter, dat historisch werd gekenmerkt door zijn multiculturalisme, respecteerde al haar onderdanen met al haar verschillen, zonder dat de ene kant de andere kant hoeft te minachten of te verachten… Dit zijn de fundamenten van eenheid die we willen, Edelachtbare.”