Je ziet op social media vaak reacties en bijna altijd verwijtend, dat men respect moet hebben voor het geloof dat iemand aanhangt. Klopt deze stelling?

Iedereen heeft de mond vol van het woord respect, maar wat is het eigenlijk?
Volgens Van Dale betekent respect ‘eerbied uit hoogachting of angst’. Dus wanneer je iets hoogacht of wanneer je er angst voor hebt, heb je er respect voor. Ik heb bijvoorbeeld respect voor Stephen Hawking. Ik acht hem hoog, gezien zijn verworvenheden aangaande kosmologie en met name de kennis en begrip die hij ons o.a. heeft geschonken over zwarte gaten. Ik heb ook respect voor (giftige) slangen en heb geen zin een slang uit te dagen, wetende dat hij mij kan doden. Dit is uiteraard slechts om te demonstreren dat de definitie van Van Dale klopt. Wil dit zeggen dat als iets ongevaarlijk is, er dan geen respect voor opgebracht hoeft te worden? Nee, natuurlijk niet. Alles wat met de natuur of ‘schepping’ te maken heeft, verdient mijn inziens ontzag en hoogachtingen dus respect.

Als je het respect niet kunt opbrengen voor een ideologie of religie, ben je dan in het geval van de islam islamofoob?
Voor individuele (religieuze) gelovigen heb ik uiteraard respect omdat eenieder gerechtigd is om zijn of haar waarheid te kiezen of te zoeken. Deze vrijheid is onderdeel van het democratisch bestel zoals we dat in Nederland kennen. Het gaat immers om mensen en mensen verdienen ongeacht ras, levensovertuiging of seksuele geaardheid respect voor hun ‘mens zijn’. Alle mensen zijn en horen gelijkwaardig te zijn. We strijden allemaal onze strijd en niemand brengt het uiteindelijk er levend van af. Ik respecteer dus de persoonlijke geloofskeuze van mensen, maar dit hoeft echter niet te betekenen dat ik respect moet hebben voor de religie of ideologie die zij aanhangen. Immers, een religie hoeft en heeft vaak ook geen respect voor andere religies en is ook niet nodig. Voor mensen is dat een ander verhaal.

Ik hoef en wil geen respect opbrengen voor een levensvisie, welke dat dan ook is, die bijvoorbeeld vrouwen, homo’s en ‘ongelovigen’ minderwaardig vindt en al helemaal niet uit angst waar extremisten regelmatig gebruik van maken door bedreigingen. Respect opbrengen voor ideologieën of religies die hun aanhangers maar ook anderen van hun vrijheid tot zijn willen knechten en/of beroven, is een zwaktebod vind ik.

Hypatia van Alexandrië die in de 4e en 5e eeuw A.D. Leefde en als de eerste vrouwelijke wiskundige en neoplatonische filosofe wordt genoemd, stelde over fabels en mythen, waar religies van doorspekt zijn het volgende: “Fables should be taught as fables, myths as myths, and miracles as poetic fantasies. To teach superstitions as truths is a most terrible thing. The child mind accepts and believe them, and only through great pain and perhaps tragedy can he be in after years relieved of them”.  Ze was vooruitstrevend en had een wetenschappelijke manier van denken. Juist hierdoor werd zij in stukken gereten door een menigte christenen.

Religies houden over het geheel genomen mensen klein. Intellectuele armoede en het herleiden van wonderlijke complexiteit van het heelal en de plaats die de mens daarin in heeft of neemt tot simplistische en kinderlijke verhalen, is wat religies ook typeren. Dit mag maar het als waarheid brengen is zoals Hypatia al stelde ongezond. Of de stichters van bijvoorbeeld het christendom en islam wel of niet hebben bestaan, waar overigens de laatste decennia veel vraagtekens over zijn geplaatst doordat bewijs voor hun bestaan volledig ontbreekt, is niet eens relevant. Wat wel al is gebleken, is dat deze stichters min of meer clownsfiguren zijn geworden waar zoveel mythische verzinsels aan vasthangen dat ze als marionetten in een poppenkast passen.

Respect hebben voor de mens in relatie tot zijn of haar geloof? Een volmondig ja. Respect hebben voor het geloof zelf? Dat mag en kan maar hoeft niet. Het niet respecteren van een ideologie of religie heeft geen relatie met de aanhanger of aanhangers van die religie en ligt volledig in de lijn van de wet zoals we dat kennen in Nederland. Naar mijn idee terecht. Ik moet er niet aan denken dat we blasfemiewetten hebben in Nederland.

Mourad El Haji (38), geboren in Marokko, emigreerde op 7 jarige leeftijd in het kader van gezinshereniging met zijn moeder, broers en zus naar Nederland . Hij studeerde Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk en is eigenaar van ‘MEH vastgoed advies en beheer’. Naast bouwkundige is hij vader van twee kinderen en woont in Berkel en Rodenrijs