De Hoge Raad van de Amazighen van Libië verklaard gereed te zijn voor de strijd tegen het Libische Arabisch Leger
Hisham Al- Hamadi een lid van de Hoge Raad van de Libische Amazighen heeft de beschuldigingen van Ali Al-Tekbali, een lid van het huis van afgevaardigden tegen gesproken, dat het Amazigh leger het westelijke deel van Tripoli ’s zou bezetten.

De uitspraken van Al Tekbali tonen nogmaals aan hoe diep het parlement is gezonken, aldus Al Hamani. Waarbij hij te kennen gaf dat de Imazighen van Libië de nominaties en verkiezingen voor het huis van afgevaardigden van begin af aan hebben geboycot.

Op televisie legde Al-Hamadi uit dat de verklaringen van de parlementsleden van Tobruk in strijd zijn met internationale wetgeving en de VN-verklaring (artikel 08 van het Internationaal Recht), die de rechten van de inheemse bevolking waarborgen. Dit is ondertekend door 106 landen waaronder Libië

Wij Imazighen erkennen alle mensen ongeacht ras en/of kleur, voegde Al-Hamadi toe. Hij keurt dan ook de bedreigingen af die gedaan zijn door de milities van Haftar richting de Amazigh van Tripoli. Deze milities noemen zichzelf het Libisch-Arabische leger maar zijn alleen loyaal aan Haftar, merkt hij op.

Wij Libische Imazighen ondersteunen nog steeds de uitgangspunten van de Februari-revolutie en verwerpen elk militair bewind. Wij zullen de eerste zijn om een militair bewind dat zich de macht toe-eigent in Libië het hoofd te bieden. Wij zullen tegen het zogenaamde Arabische Leger vechten, waarbij Al-Hamadi de racistische houding van de door de Tobruk overheerste parlement richting Amazighen nogmaals aan de kaak stelt.

Hij gaf tevens te kennen dat Nafousa Berg en de Zuwara, die door de meerderheid bewoond worden door Imazighen, de twee veiligste districten zijn in Libië en Tripoli, veel veiliger dan het oosten van Libië, dat zich onder een militair bewind bevindt.

Generaal Rogue, Khalifa Haftar, heeft zijn ‘Dignity Operation Forces’ de Libyan Arab Army genoemd. Deze naam is erg provocerend voor de Libische Imazighen wiens gewapende brigades zich dan ook hebben verzet tegen Operation Digntiy. Ze vochten ook tegen de pro-Operation Dignity krachten in Tripoli in de Libië Dawn Operation van 2014.