De NCHRL, de Libische Nationale Commissie voor de rechten van de mens heeft met afkeuring gereageerd op een verklaring van een aantal leden van de CDA (Constitution Drafting Assembly) Deze leden van de CDA, werkgroep dat verantwoordelijk is voor het opstellen van de nieuwe grondwet, trachten een basis voor marginalisering te leggen daarmee de rechten van de Libische sociale en culturele gemeenschappen te bagatelliseren.
In een verklaring spreekt de NCHRL zijn verdriet uit na het vernemen van dergelijke verklaringen van degenen die vertrouwd zijn met het opstellen. van de grondwet. Een grondwet dat geen enkele gemeenschap zou moeten uitsluiten en bescherming moeten bieden aan de rechten van elke Libische staatsburger.

“Wij verwerpen dergelijke ‘uitsluitende verklaringen’ volledig, welke gebruik van het argument van marginalisering onder het mom van ‘bescherming van de nationale veiligheid’. Nu als nooit tevoren dringt de NCHRL aan op het beschermen van de rechten van alle Libische gemeenschappen als basis van de natuurlijke rechten, en niet de wettelijke rechten”, luidt de verklaring.

De verklaring gaat verder en geeft aan dat de rechten van de Toeareg, Tubu en Amazigh gemeenschappen in Libië bij grondwet beschermt dient te worden. Opdat zij hun culturele en sociale waarden kunnen behouden en deze de Libische samenleving zijn natuurlijke diversiteit kan bieden. Verder zal dit eer doen aan de internationale verdragen met betrekking tot burgerlijke, politieke, culturele en sociale rechten.

“Zij dienen allen beschermd te worden in de Libische grondwet, met als doel de Libische identiteit voorgoed te behouden.