Rachid Benhammou:

Vandaag hebben een aantal individuen en vertegenwoordigers van verschillende bewegingen een brief overhandigd aan de Consul-Generaal van het koninkrijk Marokko, te Rotterdam.

In de brief eist de initiatiefgroep het vertrek van Driss Ajbali, directeur van CCME. Dit naar aanleiding van zijn recente uitspraken over Riffijnen in het bijzonder en Marokkanen in het algemeen in Nederland. In een onlangs verschenen video, spreekt Ajbali onder andere over ongeletterde Riffijnen. Ook vond de directeur van de organisatie die de belangen van alle Marokkanen in het buitenland hoort te behartigen, dat de Nederlandse Imazighen de Islam niet kennen omdat zij slechts Nederlands en het Tamazight kunnen spreken. In zijn ogen ben je geen echte Moslim als je geen Frans of Arabisch beheerst. Deze uitspraken zijn van dien aard dat er sprake is van duidelijke discriminatie en dat pikken de Imazighen in Nederland niet. De video, inmiddels van het internet verwijderd door CCME, heeft grote ophef en commotie veroorzaakt onder de Imazighen in Nederland en België.

Adjunct Consul
Omdat de Consul zelf niet aanwezig was, ontving de adjunct Consul en tevens gevolmachtigd Minister van het Marokkaanse Consulaat, Mohammed Boudil, de initiatiefgroep. Tijdens de overhandiging, en na zijn belofte om de brief persoonlijk aan de Consul te geven, gaf Boudil aan dat ook hij niet gediend is van de uitspraken van Ajbali en dat hij “voor 1000 %” achter de actievoerders staat. “Jullie hebben het recht om het vertrek van deze man te eisen; en jullie hebben ook het volste recht om je mening te uiten bij alles wat jullie niet aanstaat. Graag zelfs!” Aldus de adjunct Consul.

Volgende stappen
De overhandiging van de brief is een eerste stap. Deze week zal door de initiatiefgroep een petitie opgesteld worden, met de oproep om deze massaal online te ondertekenen. Over twee weken wordt de petitie aan de Marokkaanse ambassadeur in Nederland overhandigd. Hier zal tevens de Nederlandse pers voor worden uitgenodigd. Ondertussen zal ook verschillende Marokkaanse media worden benaderd. De initiatiefgroep “ontsla Ajbali” hoopt op massale medewerking van de Imazighen in Nederland en België.

Hieronder de brief die vanmiddag is overhandigd:

Betreft: uitspraken Driss Ajbali
Rotterdam, 2 maart 2015

Geachte Consul-Generaal van het Koninkrijk Marokko te Rotterdam,

Naar aanleiding van de recente uitspraken van Driss Ajbali, directeur van CCME, willen wij u het volgende mede delen:

U begrijpt dat de Marokkaanse Nederlanders u, als vertegenwoordiger van de Marokkaanse overheid in Rotterdam, met klem vragen om afstand te nemen van deze uitspraken. Voorts verzoeken wij u onze stem over te brengen aan de verantwoordelijke personen in Marokko. Deze stem is:

“Wij eisen onmiddellijke ontheffing van deze persoon in kwestie uit zijn functie”.

Hoogachtend,

Initiatiefgroep ‘ontsla Ajbali’