Het ontwerpdecreet voor huishoudelijk personeel wordt op 2 oktober gepubliceerd. Als dit besluit op die datum wordt gepubliceerd, moeten de werkgevers van de personeelsleden een contract voor bepaalde of onbepaald tijd aanbieden. Dit laatste moet in drie exemplaren worden gelegaliseerd, één voor de werknemer, de tweede voor de werkgever en de derde voor de arbeidsinspectie.

Een minimumloon is ook voor hen vastgesteld, dat is 13,46 dirham per uur, wat neerkomt op 1.532 dirham per maand. De voordelen van huisvesting en voedsel worden niet in mindering gebracht op het basissalaris.

Dankzij deze wet heeft huishoudelijk personeel recht op socialezekerheidsdekking, registratie bij het CNSS, maar ook op rustdagen, vastgesteld op één dag per week. Na zes maanden ononderbroken werk heeft huishoudelijk personeel recht op betaald verlof van maximaal anderhalve dag vakantie voor elke maand dienst.

Volgens L’Economiste wordt het aantal werkuren per week vastgesteld op 40 uur voor minderjarigen, tegenover 48 uur voor volwassenen. Opgemerkt moet worden dat de tewerkstelling van minderjarigen alleen wordt getolereerd gedurende een periode van 5 jaar na de inwerkingtreding van de wet. Na deze periode zal het in dienst hebben van minderjarigen een boete van 25.000 tot 30.000 dirham bedragen.

© REDACTIE 2018