De vertegenwoordiger van het OM Hakim Elwardi: ”Naar aanleiding van de verklaring van Nasser Zafzafi hebben wij in de hoedanigheid van OM, de verantwoordelijkheid om een nauwkeurig en diepgaand onderzoek te voeren, waarbij we ook het arrestatieteam ondervraagd hebben. Vanuit medisch oogpunt zeggen wij tegen Nasser Zafzafi dat niemand u geschaad heeft en na onderzoek zijn er ook geen bewijzen te vinden van het tegendeel.

In antwoord op de reden waarom de Openbare Aanklager geen onderzoek heeft ingesteld naar beschuldigingen van “foltering” tegen de activisten van de Riffijnse Volksbeweging, bevestigde de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in eerste instantie enkel een onderzoek was ingesteld naar aanleiding van de aanklachten van Zafzafi tegen de officieren die hem arresteerden. Het onderzoek voldoet aan “zowel nationale normen als internationale normen”

Volgens Elwardi ondervraagde het Openbaar Ministerie op 24 april 2018 de officieren die Zafzafi arresteerden(officieren van verschillende beveiligingsteams) en met betrekking tot de hoofdwonde van Nasser Zafzafi, beschouwden we ook dit als een klacht en stelden een onderzoek in. “Alle officieren bevestigden dat wat ze hebben gedaan in lijn is met de wet, en dat ze hem niet hebben beledigd en lichamelijk niet geschaad hebben”. Hij voegde eraan toe “dat zijn hoofdblessure het gevolg was van weerstand en/of weerspannigheid van Zafzafi tijdens de arrestatie.”

Het Openbaar Ministerie was van mening dat er geen bewijs is van handelingen die een basis zouden kunnen vormen voor het openen van een openbare procedure.

Het Openbaar Ministerie besloot met de volgende woorden: “Wees alsjeblieft terughoudend wanneer men praat over marteling, waarbij “terughoudendheid” niet “stilte” betekent.

Noureddine Adherbal