Het is niet vreemd dat België veel jihadisten kent. Meer dan de helft van de Belgische moslims is namelijk fundamentalistisch. Bovendien wantrouwen ze homo’s en joden.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Sociale Wetenschap in Berlijn, meldt De Morgen. Het instituut deed onderzoek naar 9.000 moslims en christenen in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Oostenrijk.

“Het beleid moet bij de aanpak van radicalisering verder kijken dan het kleine groepje dat geweld gebruikt”, stelt de Nederlandse hoogleraar sociologie Ruud Koopmans. “De wortels van dit probleem zitten in de moslimgemeenschap zelf. Gewelddadig gedrag wordt uitgelokt door extreme omstandigheden zoals de situatie in Syrië. Maar we zien dat een belangrijke minderheid een vijandige interpretatie van de islam aanhangt.”

De Oostenrijkse moslims zouden overigens net zo fundamentalistisch en xenofoob als de geloofsbroeders bij onze zuiderburen zijn.