De Haagse Stichting De Barmhartbox organiseerde zaterdagavond op de Fruitweg een benefietdiner in het kader van de Ramadan. Bij dit diner stond barmhartigheid centraal.

Het was de vierde keer dat de stichting het diner in de jaarlijkse vastenmaand organiseerde. “We zijn vier jaar geleden ontstaan in de Ramadan uit het idee van barmhartigheid, dus organiseren we dit diner nu ook elk jaar in Ramadan”, aldus bestuurslid Hanane Chouaibi. De stichting wil vooral kennis over de Ramadan verspreiden. “Ik denk dat nog te weinig mensen ervan weten. Het is niet alleen een maand van vasten, maar ook van bezinning en barmhartigheid.”

Elk jaar zamelt de stichting geld in voor een ander doel. Dit jaar gaat het geld naar arme gezinnen in Marokko, zodat ook zij het offerfeest kunnen vieren.