Ook in de gemeente Dronten is het voor meisjes met een hoofddoek en jongens met een Marokkaanse achtergrond moeilijk om een stageplek te vinden. ,,Volstrekt verwerpelijk’’, zei burgemeester Aat de Jonge daarover in antwoord op vragen van Jan Klopman (CDA).Klopman vroeg het college van B en W aandacht te besteden aan discriminatie en islamofobie. Hij deed dat naar aanleiding van recent onderzoek, waaruit blijkt dat meisjes met een hoofddoek en jongens met een Marokkaanse achtergrond moeite hebben om een stageplek te vinden. ,,Signaleert u dit probleem ook en bent u het met ons eens dat we hier werkgevers en organisaties op aan moeten spreken?’’, vroeg het CDA.

Waarom diploma’s halen

Aat de Jonge antwoordde dat hij dit inderdaad ook constateert en dat het een ernstig probleem is. ,,Vorige week had ik nog een gesprek met een vader van 7 kinderen, waarvan er 5 werkloos zijn en 2 nog op school zitten. Die jongste twee zeggen: waarom zullen wij nog diploma’s halen als dàt onze toekomst is?’’

Volgens de burgemeester wordt er in Dronten “meer dan gemiddeld” aandacht besteed aan radicalisering en islamofobie. Hij prees daarbij de scholen, de politie en zei dat ook de gemeente waar mogelijk probeert te helpen. De Jonge wilde het advies van het CDA overnemen om werkgevers hierop aan te spreken.

De burgemeester riep op om signalen van discriminatie te melden. ,,Want dit willen wij niet tolereren. Onze leus is niet voor niets: Dronten geeft je de ruimte.’’